37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 520 din 19.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 520 din 19.12.2017

21.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (7.8.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL-06)? 

Formularul dării de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL-06) se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

2. (7.8.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru lemnul eliberat pe picior, se prezintă în baza formularului dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă în baza formularului "Forma TL-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

3. (7.7.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (Forma TCPA-06)? 

Formularul dării de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile (Forma TCPA-06), se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

4. (7.7.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile, se prezintă în baza formularului dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile, se prezintă în baza formularului "Forma TCPA-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

5. (7.6.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile? (Forma TSPC-06)?

Formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (Forma TSPC-06) se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

6. (7.6.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extracţiei mineralelor utile, se prezintă în baza formularului dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se prezintă în baza formularului "Forma TSPC-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

7. (7.5.7.5)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile? (Forma TMU-06)?

Formularul dării de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile (Forma TMU-06) se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

8. (7.5.7.4)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru extragerea mineralelor utile, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă în baza formularului "Forma TMU-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

9. (7.4.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843 din 12.12.2014)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (Forma TEG-06)? 

Formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (Forma TEG-06) se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

10. (7.4.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru efectuarea explorărilor geologice, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă în baza formularului "Forma TEG-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

11. (7.3.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice?

Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843 din 12.12.2014)

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (Forma TPG-06)? 

Formularul dării de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (Forma TPG-06) se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

12. (7.3.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice?

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice se prezintă în baza formularului "Forma TPG-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

13. (7.3.7.2)
    Când se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice?

Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezintă de către persoanele juridice și fizice, care efectuează prospecțiuni geologice trimestrial, în termen de până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezintă în baza formularului „Forma TRN15", aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15".

Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.

Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice se prezenta în baza formularului „Forma TPG06", aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale". (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Când se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice?

Dare de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice se prezintă de către persoanele juridice şi fizice, care efectuează prospecţiuni geologice trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...