37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 519 din 19.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 519 din 19.12.2017

02.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (36.1.3.2)
    Urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistență medicală din venitul achitat persoanei fizice titular al patentei de întreprinzător conform contractelor de prestări servicii sau efectuare de lucrări?

Tipurile de venit din care nu se calculează prime sunt specificate la anexa nr.3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare).

Punctul 27 din anexa nr. 3 la Legea menţionată, stabileşte ca tipuri de venituri din care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medical, sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obținute în baza unei convenții civile, cu excepţia veniturilor obținute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii.La veniturile obținute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii, nu se atribuie veniturile obținute de plătitorii de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală specificați la anexa nr.2 (plătitori de prime stabilite în sumă fixă), în baza contractelor corespunzătoare, şi care confirmă faptul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.

Astfel, din venitul obţinut conform contractului pentru executarea de lucrări sau prestări de servicii în baza patentei de întreprinzător nu survine obligația de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, dacă persoana fizică confirmă faptul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul respectiv. Confirmarea respectivă se eliberează în baza cererii depuse la agențiile teritoriale ale Companiei naţionale de asigurări medicale."

2. (36.2.1)
    Întrebare: Se vor achita prime de asigurare obligatorie de asistență medicală de către cetățenii străini încadrați în muncă în Republica Moldova?

Potrivit art. 10 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), cetățenii străini încadrați în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, achită primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate în modul prevăzut pentru categoriile corespunzătoare de cetățeni, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel.

3. (36.1.1.2)
    Ce se subînțelege prin noțiunea de alte recompense în sensul calculării mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Art.3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte că prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Prin urmare, alte recompense, în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, vor constitui sumele plătite de către angajator nemijlocit angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor prevăzute la anexa nr.3 din Legea menționată.

4. (36.1.3.1)
    Care sunt veniturile din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt specificate la anexa nr. 3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare).

5. (36.1.1.1)
    Care este baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajatori, angajați şi persoane fizice care primesc alte recompense se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu şi la alte recompense, până la deducerea (reținerea) impozitelor şi altor plăți obligatorii stabilite de legislație.

Potrivit art.3 din Legea menţionată, prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...