37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 508 din 14.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 508 din 14.12.2017

15.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.10.5)
    Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația unui activ efectuată persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va reflecta venitul majorat cu suma venitului constatat conform art. 40 alin. (4) din Codul fiscal.

Astfel, ajustarea venitului se efectuează prin completarea Anexei 1D, rândului 0207 „Venitul obținut din donarea activelor, cu excepția activelor de capital" în baza anexei 1.1D.

Totodată, în cazul în care baza valorică ajustată a activului, este diferită comparativ cu valoarea contabilă (mijlocul fix), atunci ajustarea cheltuielilor respective se va efectua prin completarea rândului 03020 „Pierderi din vânzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației" al anexei 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit.

La efectuarea donației a unui activ de capital, ajustarea rezultatelor ieșirii activelor de capital în formă de donație se va efectua prin completarea Anexei 1D, rândului 0208 „Rezultatul obținut din operațiunile legate de activele de capital" în baza anexei 1.2D.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Capitolului 5 Creşterea şi pierderea de capital al Titlului II din Codul fiscal, prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016)

Arhiva

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va reflecta majorarea veniturilor cu suma venitului constatat conform art. 42 din Codul fiscal.

Astfel, ajustarea venitului se efectuează prin completarea Anexei 1D, rîndului 0207 „Venitul obținut din donarea activelor, cu excepția activelor de capital" în baza anexei 1.1D.

Totodată, în cazul în care baza valorică ajustată a activului este diferită comparativ cu valoarea contabilă (mijlocul fix), atunci ajustarea cheltuielilor respective se va efectua prin completarea rîndului 03020 „Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației" al anexei 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit.

La efectuarea donației a unui activ de capital, ajustarea rezultatelor ieșirii activelor de capital în formă de donație se va efectua prin completarea Anexei 1D, rîndului 0208 „Rezultatul obținut din operațiunile legate de activele de capital" în baza anexei 1.2D.

2. (29.1.10.4)
    Care este valoarea activului în scopuri fiscale primit cu titlu de donație de către persoana juridică?

Baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu art. 40 alin. (4) din Codul fiscal.

Respectiv, persoana care face donația unui activ în documentele aferente operațiunii de donație urmează de a indica valoarea activului donat, adică baza valorică a activului determinată conform art. 26 și conform art. 42 din Codul fiscal.

Pentru destinatar, valoarea indicată în documentele de însoțire va servi ca bază valorică în scopuri fiscale.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Capitolului 5 Creşterea şi pierderea de capital al Titlului II din Codul fiscal, prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016)

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Codul fiscal, baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin. (1) al articolului respectiv.

Astfel, determinarea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ţinînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.

Totodată, baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopuri fiscale se calculează potrivit prevederilor pct. 24 din Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007.

Respectiv, persoana care face donația unui activ în documentele aferente operațiunii de donație urmează de a indica valoarea activului donat, adică baza valorică a activului determinată conform art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2) din Codul fiscal. Pentru destinatar valoarea indicată în documentele de însoțire va servi ca bază valorică în scopuri fiscale.

3. (29.1.10.2)
    În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?

Luând în considerație prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal precum că, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele.

Venitul în scopuri fiscale, reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținând cont de prevederile art. 26 și conform art. 42 din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat.

Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice - în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata.

Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decât baza lui valorică, se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit determinat ca diferența dintre venitul evaluat în scopuri fiscale și baza lui valorică.

În cazul în care prețul de piață al activului donat este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

De asemenea, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mică decât baza lui valorică, se va constata pierdere fiscală (pierdere de capital).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Capitolului 5 Creşterea şi pierderea de capital al Titlului II din Codul fiscal, prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016)

Arhiva
Luând în considerație prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal precum că, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele. 

Venitul în scopuri fiscale reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținând cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.

Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice - în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata.

Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decît baza lui valorică, se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit determinat ca diferența dintre venitul evaluat în scopuri fiscale și baza lui valorică.

În cazul în care prețul de piață al activului donat este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

De asemenea, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mică decît baza lui valorică, se va constata pierdere fiscală (pierdere de capital).

4. (29.1.10.1)
    Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)?

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținând cont de prevederile art. 26 și conform art. 42 din Codul fiscal.

Astfel, persoana juridică care face o donație persoanei fizice a unui bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată al bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. Totodată, se va permite deducerea bazei valorice ajustate al bunului donat.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Capitolului 5 Creşterea şi pierderea de capital al Titlului II din Codul fiscal, prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016)

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținând cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.

Astfel, persoana juridică care face o donație persoanei fizice a unui bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată al bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

Totodată, se va permite deducerea bazei valorice ajustate al bunului donat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...