37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 50 din 05.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 50 din 05.02.2018

06.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.20.11)
    Cînd apare scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti" și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti" și de pe restul teritoriului republicii?

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii cu privire la zonele economice libere (ZEL) nr.440 din 27.07.2001, art.7 alin.(2) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti" (PILG) nr. 8-XV din 17.02.2005 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti" nr.178-XVI din 10.07.2008 pe teritoriul ZEL, PILG și Aeroportul Internațional ,,Mărculești" se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu.

Plasarea mărfurilor în zona economică liberă în PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești", luând în considerație prevederile alineatelor (31), (2) și (2) al articolelor menționate din legile respective, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona economică liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.

De asemenea, conform art.1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.

În conformitate cu prevederile art.108 alin.(2) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerație faptul că livrările în ZEL, PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești" de pe restul teritoriului republicii sunt asimilate exportului conform legilor sus menționate, data de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru aceste livrări, survine la data acordării statutului de marfă amplasată în teritoriile respective - data declarației vamale de introducere a mărfurilor în ZEL, Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti" și Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti".

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva
    Cînd apare obligația de aplicare a TVA la cota zero pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti" și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti" și de pe restul teritoriului republicii"? 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440 din 27.07.2001, art.7 alin.(2) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti" nr. 8-XV din 17.02.2005 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti" nr.178-XVI din 10.07.2008 pe teritoriul ZEL, PILG și Aeroportul Internațional ,,Mărculești" se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu.

Plasarea mărfurilor în zona economică liberă în PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești", luînd în considerație prevederile alineatelor (31), (2) și (2) al articolelor menționate din legile respective, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona economică liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.

De asemenea, conform art.1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.

În conformitate cu prevederile art.108 alin.(2) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Luând în considerație faptul că livrările în ZEL, PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești" de pe restul teritoriului republicii sînt asimilate exportului conform legilor sus menționate, termenul obligației de aplicare a TVA la cota zero, pentru aceste livrări, survine la data acordării statutului de marfă amplasată în teritoriile respective - data declarației vamale de introducere a mărfurilor în ZEL, Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti" și Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti".

Temei: (Decizia Consiliului executiv de lucru al IFPS nr. 1 din 03.01.2017 ,,Cu privire la stabilirea momentului de aplicare a cotei ,,zero" a TVA pentru livrările efectuate în ZEL, PILG și AIL ,,Mărculești" din restul teritoriul vamal al RM").

2. (28.20.9)
    Care regim fiscal privind TVA se aplică la livrarea pe teritoriul ţării a tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale până la data de 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741 din 25.04.2014)?

Începând cu 25.04.2014, prin Legea nr.47 din 25.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal au fost abrogate. Astfel, începând cu 25 aprilie 2014, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%, până la această dată în condiţiile acţiunii legislaţiei fiscale pentru perioada anterioară, acestea erau scutite de TVA fără drept de deducere.Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la produsele menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale până la data de 25 aprilie 2014, luând în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii. În acest context, luând în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii totale până la 25 aprilie 2014, pentru tractoarele şi tehnica agricolă menţionată, furnizorul urmează să elibereze cumpărătorului factura cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, aceasta fiind în vigoare la momentul primirii plăţii, indiferent în care perioadă are loc livrarea produselor respective.

Arhiva

Începând cu 25.04.2014, prin Legea nr.47 din 25.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal au fost abrogate. Astfel, începînd cu 25 aprilie 2014, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%, pînă la această dată în condiţiile acţiunii legislaţiei fiscale pentru perioada anterioară, acestea erau scutite de TVA. Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la produsele menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014, luând în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii. În acest context, luând în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii totale până la 25 aprilie 2014, pentru tractoarele şi tehnica agricolă menţionată, furnizorul urmează să elibereze cumpărătorului factura cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, aceasta fiind în vigoare la momentul primirii plăţii, indiferent în care perioadă are loc livrarea produselor respective.

3. (28.20.7)
    Care va fi termenul obligaţiei fiscale pentru importul de servicii achitat în prealabil din contul mijloacelor transferate anterior în avans nerezidentului pentru livrarea de mărfuri?

În conformitate cu prevederile art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligației fiscale și data achitării TVA se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru importul de servicii.

Astfel, reieșind din considerentul că modificarea destinației avansului (din destinația - pentru marfă în destinația - pentru servicii) a avut loc după efectuarea plății, obligația privind TVA pentru import de servicii survine la momentul schimbării destinației (statutului) plății prealabile.

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.101 alin.(4) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care importă servicii achită TVA la data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Totodată, conform art.109 alin.(1) din Codul fiscal, la serviciile importate, utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Astfel, reieşind din considerentul că modificarea destinaţiei avansului (din destinaţia - pentru marfă în destinaţia - pentru servicii) a avut loc după efectuarea plăţii, obligaţia privind TVA pentru import de servicii survine la momentul schimbării destinaţiei (statutului) plăţii prealabile.

4. (28.20.2)
    Pentru contribuabilul TVA apar obligaţii privind TVA în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile care urmează a fi exportate?

Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, livrarea la export se scutește de TVA cu drept de deducere, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligație.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal, livrarea la export se impozitează cu cota zero a TVA, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligaţie.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...