37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 492 din 06.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 492 din 06.12.2017

07.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (10.2.12)
    Unde poate fi eliberată patenta, pentru care perioadă şi ce este necesar pentru aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta, poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.

La cerere se anexează documentele: care confirmă achitarea contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător; documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistența medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuțiilor.

De rând cu cererea de eliberare a patentei, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor: - 2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior; - 2.6. Servicii veterinare, zootehnice; - 2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); - 2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); - 2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); - 2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane); - 2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de până la 20 persoane), solicitantul urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile, ce confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv, precum şi actele ce confirmă activitatea de muncă anterioară.

Totodată, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în anexa la prezenta lege, este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective.

De rând cu toate actele necesare în vederea primirii patentei, este necesar de a se prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă la contul bugetului local de la locul preconizat pentru desfăşurarea activităţii în bază de patentă. Taxa pentru patentă urmează a fi achitată pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în bază de patentă, care poate constitui o lună sau un termen mai mare.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Legii nr. 93-XVI din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.301-315/537, în vigoare 18.08.2017)]

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, persoana care doreşte să i se elibereze patentă, poate depune o cerere la inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate. În cazul în care în localitatea pe teritoriul căreia solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea de întreprinzător nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal, patenta poate fi eliberată de primăria respectivă, atîta doar că aceasta va fi valabilă doar pe teritoriul administrat de primărie. La cerere se anexează documentele: care confirmă achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător; documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiilor. De rînd cu cererea de eliberare a patentei, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor: -2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior; -2.6. Servicii veterinare, zootehnice; -2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); -2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); -2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); -2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane); -2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane), solicitantul urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile, ce confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv, precum şi actele ce confirmă activitatea de muncă anterioară. Totodată, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în Anexa la această Lege, este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective. De rînd cu toate actele necesare în vederea primirii patentei, este necesar de a se prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă la contul bugetului local de la locul preconizat pentru desfăşurarea activităţii în bază de patentă. Taxa pentru patentă urmează a fi achitată pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în bază de patentă, care poate constitui o lună sau un termen mai mare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...