37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 484 din 04.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 484 din 04.12.2017

06.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.24)

Arhiva
    Urmează a fi eliberată factura fiscală pentru livrările scutite de TVA? 

În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale se face exclusiv în cazul livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, conform art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Prin urmare, pentru livrările neimpozabile cu TVA, în temeiul pct.2 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 furnizorul va elibera documentul cu regim special - factura.

2. (28.15.22)

Arhiva
 
   Urmează oare de a fi prezentată factura fiscală pentru livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice? 

Eliberarea facturii fiscale în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, se face exclusiv pentru livrările impozabile cu TVA. Prin urmare, dat fiind faptul că livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice nu constituie livrare impozabilă, potrivit prevederilor art. 93 pct.6) din Codul fiscal, obligaţia de a elibera factura fiscala nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instructiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 47 din 31.03.2010, pentru livrările de active şi servicii (lucrări) neimpozabile cu TVA, entitatea va emite documentul primar cu regim special - factura.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...