37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 466 din 28.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 466 din 28.11.2017

29.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.3.14)

Arhiva
    Ce acțiuni urmează să întreprindă Serviciul fiscal de stat în cazul pierderii de către subiectul impunerii a certificatului de acciz ?

Potrivit Instrucțiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul pierderii certificatului de acciz de către subiectul impunerii, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial, la primirea copiei din Monitorului Oficial care confirmă anunțul publicat despre pierderea certificatului de acciz si o cerere (de forma liberă) prin care se cere eliberarea unui nou, în termen de 5 zile, eliberează un Certificat de acciz sub un număr nou de înregistrare, în corespundere cu numerotarea existentă, cu mențiunea "Eliberat în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX", facută în partea dreaptă de sus si care va conține informația curentă. La rîndul "Data eliberării" a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindită în Certificatul de acciz pierdut. Concomitent, în baza Certificatului de acciz nou Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial face o înscriere în partea dreaptă de sus pe Cererea de solicitare a certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz din dosarul agentului economic, precum și în Registrul de evidență a subiectilor impozabili cu acciz - "Eliberat Certificat de acciz nou Nr.XXXXZ în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX". Actele nominalizate se păstreaza în dosarul subiectului impozabil.

2. (4.3.13)
    Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii și Serviciul Fiscal de Stat în cazul pierderii certificatului de acciz ?

În cazul pierderii certificatului de acciz subiectul impozabil va depune o cerere de solicitare a dublicatului Certificatului de acciz:

   1)pe suport de hârtie - în adresa subdiviziunii structurale ale Serviciul Fiscal de Stat în raza căreia se deservește, sau;
    2)prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere" Agentului economic i se va elibera un Certificat de acciz nou cu mențiunea ,,Dublicat", făcută în partea dreaptă de sus, care va avea același număr de înregistrare și care va conține informația curentă.

Arhiva
    Ce actiuni urmeaza sa întreprinda subiectul impunerii în cazul pierderii certificatului de acciz ?  

Potrivit Instrucțiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul pierderii certificatului de acciz, agentul economic publică în Monitorul Oficial un anunț despre pierderea lui. Ulterior, agentul economic prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat luat la evidență, în termen de 15 zile de la data publicării, copia din Monitorului Oficial care confirmă anunțul publicat și o cerere (de forma liberă) prin care se cere eliberarea unui nou Certificat de acciz.

3. (4.3.12)

Arhiva
    Ce acțiuni urmează să întreprindă Serviciul fiscal de stat la parvenirea situației ce condiționează înlocuirea certificatului? 

Potrivit Instrucțiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare și achitarea accizelor, aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial la primirea cererii retrage Certificatul de acciz eliberat anterior, înscriind pe diagonală mențiunea "Anulat" si data anulării, iar pe verso - motivul anulării Certificatului de acciz.Certificatul de acciz anulat se păstreaza în dosarul subiectului impozabil împreună cu cererea de înregistrare în calitate de subiect impozabil și cu cererea de schimbare a Certificatului de acciz.Concomitent subiectului impozabil cu acciz timp de 5 zile de la înaintarea cererii i se eliberează un Certificat de acciz nou cu mențiunea "Modificat", facută în partea dreaptă de sus, care va avea același număr de înregistrare și care va conține informația curentă. La rîndul "Data eliberării" a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindită în Certificatul de acciz anulat.

4. (4.3.11)
    Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii cu accize în cazul necesității efectuării unor modificări în certificatul de acciz?

Pentru efectuarea unor modificări în certificatul de acciz, agentul economic - subiect impozabil cu acciz concomitent cu documentele care adeveresc modificările, va depune o cerere on-line prin intermediul serviciului electronic ,,e-Cerere" sau pe suport de hârtie în adresa subdiviziunii structurale ale Serviciul Fiscal de Stat în raza căreia se deservește.

Arhiva
 
   Ce acțiuni urmează să întreprindă subiectul impunerii cu accize pentru a înlocui certificatul de acciz? 

Potrivit Instrucțiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare și achitarea accizelor, aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, agentul economic - subiect impozabil de acciz, concomitent cu documentele care adeveresc modificările, prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat unde este luat la evidență, în termen de 15 zile, o cerere (de formă liberă) prin care se cere schimbarea Certificatului de acciz.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...