37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 462 din 27.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 462 din 27.11.2017

28.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.54)
    Are dreptul contribuabilul la trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate și în ce mărime?

Potrivit art. 82 din Codul fiscal contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova.

Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.

Mărimea trecerii în cont, pentru orice an fiscal nu poate depăşi suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova, faţă de acest venit. Trecerea în cont a impozitului achitat în alt stat, se efectuează în perioada fiscală în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.

Astfel, în cazul achitării impozitului pe venit în străinătate, din venitul care urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova, contribuabilul are dreptul de a trece în cont acest impozit în mărimea ce nu poate depăşi suma, care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit, pentru orice an fiscal, cu prezentarea documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele republicii.

2. (29.2.6.11)
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic - din plăţile la lichidare în formă nemonetară.

Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.
Respectiv, persoana fizică care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15) cu indicarea la codul C5 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz a impozitului pe venit în același termen, aplicând cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.

Arhiva
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 7% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice.

De asemenea, menționăm că, art. 92 din Codul fiscal stabilește obligațiunea de achitare a impozitelor reținute la sursa de plată și prezentarea către organele fiscale și contribuabili a documentelor privind plățile și/sau impozitele reținute.

Prin urmare, suma plății, precum și suma impozitului reținut din acestea se vor reflecta în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 14, în rândul (codul 31) - codul sursei de venit "SER")), anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile.

    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal, persoana care desfăsoară activitate de întreprinzator, orice reprezentanţă, conform art.5 pct.20), instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul menţionat. Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. De asemenea, menţionăm că, art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plaţile şi/sau impozitele reţinute. Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta" (forma IRV09, în rândul (codul 32) - codul sursei de venit "SER b)"), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...