37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 452 din 16.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 452 din 16.11.2017

20.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.10.3.1)
    Ce constituie baza impozabilă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)?

Baza impozabilă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) o constituie numărul de unități de transport (lit. i) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

Arhiva

Baza impozabilă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor) o constituie numeral de locuri în unitatea de transport (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

2. (6.7.5.1)
    Cum se calculează taxa de piaţă?

Taxa de piață se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor, situate pe teritoriul pieței, și cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

Taxa de piaţă se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea venitului din vânzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

3. (6.7.3.2)
    Ce constituie obiect al impunerii la taxa de piață?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa de piață îl constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

Obiectul impunerii la taxa de piaţa îl constitue serviciile de piaţa prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ. (art. 291 lit. f) Codul fiscal).

4. (6.7.3.1)
    Ce constituie baza impozabilă a taxei de piață?

Baza impozabilă la taxa de piață o constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa de piață îl constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

(în vigoare pînă la data 01.07.2016)

    Care este baza impozabilă la taxa de piaţă?

Baza impozabilă a taxei de piaţă o constituie venitul din vânzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

5. (6.6.5.1)
    Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru o unitate a obiectului impunerii (lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104, în vigoare 01.05.2015)]

Arhiva
    Cum se calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea numărului unităţilor de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...