37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 446 din 15.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 446 din 15.11.2017

16.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.2.7.6)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător în baza formularului tipizat (Forma TFD 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013 și ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

Arhiva
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) în baza formularului "Forma TFD-10", aprobat prin Ordinul IFPS nr.80 din 23.02.10 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere". Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF-07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)". 

2. (8.2.7.1)
    Sunt obligate persoanele fizice cetățeni să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit prevederilor art. 342 alin. (1) din Codul fiscal, darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător.

Astfel, pentru persoanele fizice cetățeni obligația de prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova nu apare.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

Arhiva

Nu, darea de seamă privind pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 10) se prezintă de către posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova: - persoane juridice; - persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) (art.342 alin. 1 şi 2 ale Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată (Forma UNIF 07), care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. 2 al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...