37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 444 din 15.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 444 din 15.11.2017

16.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

(29.1.9.3)
    Fondul statutar al entității a fost majorat prin introducerea unui mijloc fix procurat din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți. Urmează de a achita impozit pe venit în situația descrisă?

Potrivit art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul nominalizat reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv, 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv. Prevederile menționate se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

Totodată, conform art.12 pct.3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2) din codul menționat.

Totodată, menţionăm că, majorarea capitalului social din contul profitului net reprezintă majorarea valorilor cotelor acţionarilor (asociaţilor) şi, concomitent, repartizarea profitului net între aceşti fondatori.

Fondul statutar al agentului economic este repartizat în acţiuni (cote părţi), care aparţin acţionarilor (asociaţilor) societăţii respective. În cazul în care profitul este îndreptat la majorarea fondul statutar, societatea, la rîndul său, majorează valoarea cotelor acţionarilor (asociaţilor) săi prin repartizarea proporţională a profitului între aceştia.

Reieşind din cele expuse, în scopuri fiscale majorarea fondul statutar din contul profitului nerepartizat se consideră repartizare de dividende, respectiv, aferent cărora urmează a fi achitat impozitul pe venit în conformitate cu art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

2. (29.2.6.3)
    Cum se va impozita ajutorul acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti?

Conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice - fundaţii şi asociaţii obşteşti - în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţie constituie surse de venit neimpozabile.

Astfel, în cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti filantropice, pentru beneficiari ajutorul primit nu se va impozita.
În cazul în care statutul asociației nu prevede acordarea ajutoarelor bănești persoanelor fizice, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 lit.o) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, asociațiile obștești vor reţine în prealabil 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.

Arhiva
    Cum se va impozita ajutorul acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti? 

Conform art.20 lit.l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice - fundaţii şi asociaţii obşteşti - în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţie constituie surse de venit neimpozabile.

Astfel, în cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti filantropice, pentru beneficiari ajutorul primit nu se va impozita.

În cazul în care statutul asociației nu prevede acordarea ajutoarelor bănești persoanelor fizice, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 lit.o) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, asociațiile obștești vor reţine în prealabil 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal .

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012)]

În cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti, ele reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu art.20 lit. l) din Codul fiscal. În cazul în care statutul organizaţiei nu prevede acordarea ajutoarelor, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 din Codul fiscal şi potrivit prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal entitatea reţine în prealabil 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...