37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 421 din 02.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 421 din 02.11.2017

07.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.36)
    Сonstituie oare obiect al impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova veniturile obținute de către nerezident în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin?

În conformitate cu art. 70 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:

    a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
    b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:

    a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
    b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova.

Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...