37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 420 din 02.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 420 din 02.11.2017

03.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.56)
    Se va permite trecerea în cont a TVA aferentă procurărilor în cadrul realizării unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite trecerea în cont a TVA aferente procurărilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. 

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte şi proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, se impozitează la cota zero a TVA.

Totodată, conform explicaţiilor oferite de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016, dacă în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor de asistență tehnică și investițională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cota zero a TVA se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor menționate.

Astfel, la livrarea de mărfuri, servicii efectuate în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare, cota zero a TVA se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării acestor proiecte.

Reieşind din prevederile art.93 pct.(6), art.96 lit. c) şi art.104 din Codul fiscal, livrările impozitate la cota „zero" se califică drept livrări impozabile cu TVA.

Prin urmare, suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri, servicii utilizate la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA la cota „zero", se permite a fi trecută în cont, dacă acestea sunt folosite nemijlocit în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, indiferent din ce surse este achitată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...