37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.404 din 26.10.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.404 din 26.10.2017

30.10.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.4.14)
    Apare oare obligația de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru contribuabil și soția (soțul) în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului), iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie?

În conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului (soţiei), la prezentarea declaraţiei, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiei privind impozitul pe venit.

Arhiva
    Apare oare obligația de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru contribuabil și soția (soțul) în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului), iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie?

Potrivit pct. 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, dacă pe parcursul anului fiscal soții întrerup relațiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soțului /soției, până la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, aceștia urmează să prezente declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, unde fiecare va indica numai scutirea sa personală, cu recalcularea respectivă a obligațiunii privind impozitul pe venit.

    Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?

 Potrivit pct. 20 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului /soţiei, până la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, soţii urmează să prezente declaraţia (Forma CET 08), unde fiecare va indica numai scutirea sa personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiunii privind impozitul pe venit.

2. (29.1.4.13)
    Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei/soţului, iar ulterior după încheierea anului fiscal, ei au decis ca fiecare dintre ei să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei/soţului, de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia/soţul contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

Arhiva
    Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei/soţului, iar ulterior după încheierea anului fiscal, ei au decis ca fiecare dintre ei să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017, în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei/soţului, de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia/soţul contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 34 din Codul fiscal și abrogării Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08)).

Conform art.34 alin.(2) din Codul fisca,l contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul menţionat, are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutirea sa personală.

În cazurile în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei /soţului, iar conform rezultatelor perioadei declarate ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declaraţiile (Forma CET 08), în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei /soţului, de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia /soţul contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

3. (29.1.4.12)
    Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Prin urmare, ținând cont de prevederile pct. 17 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător (anexa nr.2) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, în cazul în care contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia (soţul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului), cu condiţia că soţia (soţul) prezintă Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

Arhiva
    Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art.33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Prin urmare, ținând cont de prevederile pct.17 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător (anexa nr.2) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, în cazul în care contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia (soţul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului), cu condiţia că soţia (soţul) prezintă Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017,, în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 34 din Codul fiscal și abrogării Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08)).

Conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul menţionat are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia/soţul nu beneficiază de scutirea sa personală.

Astfel, potrivit p.17 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, în cazul în care contribuabilul şi soţia /soţul acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia /soţul se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei /soţului, cu condiţia că soţia /soţul prezintă declaraţia (Forma CET 08), în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

4. (29.1.4.11)
    Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?

În conformitate cu prevederile pct. 16 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului (soţiei), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la art.35 alin.(2) din Codul fiscal.

Arhiva
    Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?

Conform pct. 19 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului/ soţiei, acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la pct.13 al Regulamentului menţionat.

5. (29.1.4.9)
    Cine poate beneficia de facilitatea prevăzută în art. 24 alin. (16) din Legea privind punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul mediu al salariaţilor din anul precedent.

Prin urmare, agenții economici care întrunesc condițiile menționate pot beneficia de facilitatea prevăzută în art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal indiferent de domeniul de activitate.

Arhiva
    Poate facilitatea prevăzută în art.24 alin.(16) din Legea privind punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal să fie aplicată oricărui agent economic?

În redacţia de până la aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), de facilitatea indicată puteau beneficia doar agenţii economici prevăzuţi în anexa nr.7 la legea citată, printre care se numărau: industria alimentară şi a băuturilor, fabricarea produselor de tutun, industria chimică, industria metalurgică etc.

âÎn redacţia de după 01.01.2014, la calcularea impozitului pe venit, toţi agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Ministerului Economiei. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent.

6. (29.1.4.6)
    Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?

În conformitate cu prevederile art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.

Totodată, potrivit art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.

Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Prin urmare, potrivit pct. 17 și 18 din Regulamentul menționat, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai târziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare - cerere), anexând la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Modelul cererii este prezentat în anexa nr.6 la Regulamentul menționat. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Concomitent, potrivit pct. 48 din Regulamentul menționat, în cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.

Astfel, ţinând cont de faptul că angajata planifică să iasă din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea personală și scutirea pentru persoana întreţinută, aceasta are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile solicitate.

Totodată, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit contribuabilul va putea beneficia de cuantumul total al scutirilor la care are dreptul.

Arhiva
    Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?

În conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.

Totodată, potrivit art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.

Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.

Prin urmare, potrivit pct. 17 și 18 din Regulamentul menționat, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai târziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare - cerere), anexând la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Modelul cererii este prezentat în anexa nr.6 la Regulamentul menționat. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Concomitent, potrivit pct. 48 din Regulamentul menționat, în cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.

Astfel, ţinând cont de faptul că angajata planifică să iasă din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea personală și scutirea pentru persoana întreţinută, aceasta are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile solicitate.

Totodată, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 834 din 01.12.2015, contribuabilul va putea beneficia de cuantumul total al scutirilor la care are dreptul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 33 și 35 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotărîrii Guvernului nr.10 din 19.01.2010]

    Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului 2010, persoana fizică iese din concediu de maternitate?

Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal, în anul 2013 contribuabilul (persoana fizică rezidentă) la determinarea impozitului pe venit, are dreptul la o scutire în suma de 2040 lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie 9120 lei. Totodată, conform prevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9120 lei, sau în mărimea indicatorului prevăzut în alin. (2) din acest articol. Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19 cap. III din acest Regulament, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal,domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, cuanexarea documentelor justificative corespunzătoare.

Astfel, ţinând cont de faptul că, angajata planifică de a ieşi din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută, persoana dată are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, precum şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.

Ţinem să menţionam, că în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea. Determinarea scutirilor acordate lucrătorului, se efectuează prin metoda cumulativă de la începutul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucrătorul s-a angajat peparcursul anului fiscal - din luna următoare după luna în care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor.

Totodată, relatăm că, determinarea numărului de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se considera angajat în scopul impozitării, se efectuează în modul următor: 1) în cazurile în care lucrătorul este angajat din anul fiscal precedent - începând cu luna ianuarie; 2) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal -începând cu luna în care a fost angajat.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale întemeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), învigoare aprobării de la data publicării.]

 (în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) la determinarea impozitului pe venit în anul 2010, are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodată, conform prevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul în anul 2010 la o scutire personală în suma de 8100 lei, sau în marimea indicatorului prevăzut în alin. (2) din acest articol. Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plaţi efectuate de către patron în folosul angajatului este prevazut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 la Hotarârea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19 cap. III din acest Regulament, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucratorul, sau intervin careva modificari în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare. Astfel, ținând cont de faptul că, angajata planifică de a ieşi din concediul de maternitate şi doreşte de a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută, persoana dată are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, precum şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul. Ţinem să menţionăm, că în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna urmatoare, dupa luna în care este depusă (retrasă) cererea. Determinarea scutirilor acordate lucrătorului se efectuează prin metoda cumulativă de la începutul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - din luna următoare după luna în care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor. Totodată, relatăm că, determinarea numărului de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se consideră angajat în scopul impozitării, se efectuează în modul următor: 1) în cazurile în care lucratorul este angajat din anul fiscal precedent - începând cu luna ianuarie; 2) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - începând cu luna în care a fost angajat.

7. (29.1.4.3)
    În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art. 90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobândă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.

Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Prin urmare, ținând cont de faptul că venitul din dobânzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv, întreprinderea la achitarea dobânzii în folosul persoanelor fizice va reţine un impozit în mărime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit.

Totodată, deoarece reţinerea din dobânzi nu este reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, utilizând scutirile la care aceasta are dreptul.

Arhiva
    În cazul achitării dobânzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.

Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Prin urmare, ținând cont de faptul că venitul din dobânzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv, întreprinderea la achitarea dobânzii în folosul persoanelor fizice va reţine un impozit în mărime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit.

Totodată, deoarece reţinerea din dobânzi nu este reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.834 din 01.12.2015, utilizând scutirile la care aceasta are dreptul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 89 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotarârii Guvernului nr. 10 din 19.01.2010]

    În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

Conform pct. 10 din Hotarârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010, scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă la locul de muncă de bază a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova. Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodaria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului. Respectiv, conform art. 89 din Codul fiscal întreprinderea la achitarea dobânzii în folosul persoanelor fizice va reţine în prealabil un impozit în mărime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit. Totodată, deoarece reţinerea dată nu este finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08), utilizând scutirile la care aceasta are dreptul.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...