37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 388 din 19.10.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 388 din 19.10.2017

20.10.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.22.21)
    Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.

Concomitent, în conformitatea cu prevederile art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, subiecții impozabili stipulați la alin. (1) și (11) care au o depășire a sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată la procurarea valorilor materiale, serviciilor față de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depășirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decât suma TVA achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce țin de investițiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1) și (11).

Potrivit, articolului 556 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță" al Codului Civil stabilește, că o creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță.

Ținând cont de cele expuse, la aprecierea sumei TVA spre restituire conform art. 101 alin. (5) și art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, se iau în considerație sumele TVA, achitate prin intermediul conturilor bancare, inclusiv și celea ce au fost cesionate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...