37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 378 din 12.10.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 378 din 12.10.2017

13.10.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.35)
    Are oare dreptul la trecerea în cont a T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

Potrivit art.69 alin.(1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

În conformitate cu art.185 alin.(1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei.

De asemenea, în conformitate cu alin.(3) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei, drepturile şi obligaţiile ei trec la întreprinderea nou-creată.

Astfel, succesorii persoanei reorganizate beneficiază de plenitudinea drepturilor ce rezultă din drepturile transmise în urma reorganizării, inclusiv şi dreptul la trecerea în cont a TVA şi poartă răspundere deplină pentru obligaţiile asumate.

Arhiva

Potrivit  art.69 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

În conformitate cu art. 185 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei. De asemenea, în conformitate cu alin.(9) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei prin separare, persoana reorganizată şi persoana care s-a constituit în urma separării sînt responsabile de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate proporţional cotei ce le aparţine.

Astfel, succesorii persoanei reorganizate beneficiază de plenitudinea drepturilor ce rezultă din drepturile transmise în urma reorganizării şi poartă răspundere deplină pentru obligaţiile asumate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...