37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 375 din 11.10.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 375 din 11.10.2017

11.10.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.10.7)

Arhiva
    Care dintre subiecţii impunerii cu acciz furnizorul ori cumpărătorul, are obligaţia de reflectare în Declaraţia privind accizele returul de marfă?

În cazul returului de marfă supusă accizului, în conformitate cu prevederile pct. 11 subpct. 12) din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele și modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotarârea de Guvern nr. 843 din 18.12.2009, în Declaraţia privind accizele se admite înscrierea, a rezultatelor cu semnul "minus" doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rând separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectându-se cu semnul "minus" indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 si 10. Obligaţia de reflectare în Declaraţia privind accizele a returului de marfă accizabile o are subiectul impunerii care are obligaţia de calculare a accizelor şi de trecere în cont a accizului, în temeiul art. 125 din Codul fiscal - adică furnizorul subiectul impunerii cu acciz.

2. (4.10.6)
    Cum urmează a fi reflectat în declarația privind accizele returul mărfurilor supuse accizelor?

În conformitate cu prevederile pct.4 subpct.12) din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 11 din 16 ianuarie 2017, se admite înscrierea în Declaraţia privind accizele a rezultatelor cu semnul „minus" doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize.

Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul „minus" indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 şi 10.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

Arhiva

În cazul returului de marfă supus accizului, în conformitate cu prevederile pct. 11 subpct. 12) din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele și modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarârea de Guvrn nr. 843 din 18.12.2009, în Declaratia privind accizele se admite înscrierea, a rezultatelor cu semnul "minus" doar în cazul reflectarii în aceasta a returului marfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rând separat al Declarației, în funcție de necesitate, reflectându-se cu semnul "minus" indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 si 10.

3. (4.10.5)
    Este necesară prezentarea declaraţiei privind accizele în cazul, în care subiectul impunerii în luna expirată nu a avut volum circulant impozabil?

În temeiul pct.10 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, dacă în luna expirată subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaraţia semnată de persoanele menţionate la punctul 6, indicând valoarea zero la indicatorii specificaţi.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

Arhiva  

    Este necesară prezentarea declarației privind achitarea accizelor în cazul în care subiectul impunerii în careva perioadă fiscală nu a avut volum circulant impozabil?

În temeiul, pct.16 Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarârea Guvernului 843 din 18.12.2009, dacă în luna expirată subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezintă inspectoratului fiscal, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declarația semnată de e către conducatorul și contabilul-șef al subiectului impozabil, indicând valoarea zero la indicatorii specificați.

4. (4.10.4)
    În ce perioada fiscală subiectul impunerii cu accize urmează să reflecte în declaraţia privind accizele înscrierile aferente exportului?

Potrivit pct.8 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, de către subiecţii înregistraţi ca plătitori de accize înscrierile aferente exportului se introduc în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care a avut loc exportul.

Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul „export", iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod a clasificaţiei economice, se înregistrează datele corespunzătoare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

Arhiva

    În ce perioadă fiscală subiectul impunerii cu accize urmează să reflecte în declarația privind achitarea accizelor volumele de mărfuri exportate?

Potrivit pct.15 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 843 din 18.12.2009, în cazul livrărilor de export, înscrierile se fac în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care s-a asigurat îndeplinirea cerinţelor stipulate în art.125 alin.(4) din Titlul IV al Codului fiscal. Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvântul "export", iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod de clasificare a veniturilor bugetare, se înregistrează datele corespunzătoare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărârii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Potrivit, pct.2.7 din Instrucțiunea privind administrarea accizelor nr.188 din 21.10.2004, în cazul livrărilor de export, care sînt scutite de accize, subiectul impunerii, în luna în care le-a efectuat, în declarația privind achitarea accizelor nu face înscrierile cu privire la volumul de mărfuri exportate. Înscrierile aferente livrărilor la export se introduc în declarația privind accizele pentru perioada fiscală când în termenul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat a avut loc repatrierea totală a mijloacelor pentru exportul dat.

5. (4.10.3)
    Se admit corectări şi radieri în declaraţia privind accizele?

Potrivit pct.5 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, la completarea Declaraţiei privind accizele nu se admit corectări şi radieri.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...