37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 373 din 10.10.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 373 din 10.10.2017

10.10.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.5.2.1)
    Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate? 

Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 după cum urmează:

1impozit.ul pe clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare:

     -pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător - 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță - 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

11impozit.ul pe bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sînt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele:

    - pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător - 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță - 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare.

2impozit.ul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:

    - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă - 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei nr.2 pct. 11 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

    Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?

Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Pentru persoanele menţionate cota impozitului constituie 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală.

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...