37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 339 din 20.09.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 339 din 20.09.2017

20.09.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.3.2)
    Care este modalitatea de declarare a veniturilor obținute de către persoana fizică cetățean care a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională în sectorul justiției?

Începând cu 1 ianuarie 2017 persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit potrivit formei aprobate de Ministerul Finanțelor.

Venitul persoanei care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, obţinut din activitatea profesională, se impozitează conform cotei de 18%, prevăzută pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, stabilită la art. 694 din Codul fiscal. În cazul în care persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională, atunci aceasta urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), indicând în ea veniturile impozabile obţinute ca persoană fizică care nu practică activitate profesională.

Arhiva

(Modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017)

    Care este modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în legatură cu modificările operate în Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 şi care cod fiscal urmează a fi indicat în cazul desfăşurării activităţii profesionale prin cabinetul avocatului şi la obţinerea veniturilor altele decât veniturile din activitatea de avocatură?

Avocatul care desfăşoară activitatea profesională prin cabinetul avocatului, prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN08). Venitul avocatului obţinut din activitatea profesională se impozitează conform cotelor prevăzute pentru persoanele fizice stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal. În Declaraţia nominalizată se indică codul fiscal atribuit cabinetului avocatului. În cazul în care, avocatul pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea de avocatură, atunci acesta urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), indicând în ea de rând cu veniturile obtinute din activitatea de avocat şi veniturile impozabile obţinute ca cetățean. În Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) se indică codul fiscal al contribuabilului-cetățean, care este indicat pe verso al buletinului de identitate al cetățeanului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...