37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 327 din 11.09.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 327 din 11.09.2017

12.09.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.6.1.12)
    În cazul desfășurării activității de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2- 15.61) prin intermediul morii, apare obligația la agentul economic de a depune notificarea privind inițierea activității de comerț și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sînt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii.

Potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.

Drept urmare, având în vedere că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităților comerciale pentru care autoritatea administrației publice locale (AAPL) este în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, aceasta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.

Totodată, în condițiile în care agentul economic desfășoară activitate de comerț cu amănuntul al produselor fabricate, acesta urmează să dețină notificare de funcționare a unității de comerț cu amănuntul, având obligația de a calcula și achita taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.290 lit. e) și art.291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
    Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2- 10.61) prin intermediul morii, de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? 

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare - CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.

Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF.

Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.

Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

    Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM - 15.61) prin intermediul morii de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare - CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.

Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF.

Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.

Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

2. (6.6.2.13)
    Apare ca subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii contribuabilii care activează ca magazin on-line (virtual)?

Conform prevederilor art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sînt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii.

Potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.

În conformitate cu Nomenclatorul unităților comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011, magazinul on-line (virtual) reprezintă unitate comercială.

Prin urmare, magazinul on-line (virtual) apare în calitate de obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.290 lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
    Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii agenţii economici care activează în forma magazinului on-line? 

Baza impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii constituie suprafaţa ocupată de unitatea de comerţ şi/sau de prestări servicii (col. 2 lit.e) la anexa la titlul VII a Codului fiscal).

Unitatea comercială, în conformitate cu Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, se consideră unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea). Magazin on-line (virtual), în conformitate cu nomenclatorul unităţilor de comerţ, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, constituie pagină-web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii.

Prin urmare, magazinul on-line (virtual), reprezentat prin pagină-web, în lipsa suprafeţelor comerciale, nu apare în calitate de obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

(Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

    Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?

Potrivit prevederilor art.290 lit.e) din Codul fiscal, subiecţii impuneri cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Baza impozabilă a obiectului impunerii (unităţii de comerţ şi/sau unităţii de prestări servicii de deservire socială), conform anexei la Titlul VII din Codul fiscal, se determină în funcţie de suprafaţa unităţii, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăşurate şi serviciilor prestate.

Astfel, pentru unităţile de comerţ (cu amănuntul sau cu ridicata), baza impozabilă o constituie suprafaţa comercială, amplasarea ei şi tipul mărfurilor desfăcute, iar pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială, baza impozabilă o constituie suprafaţa unităţii şi tipul serviciilor prestate.

Totodată, potrivit art.3 din Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, unitate comercială se consideră unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea).

Prin urmare, în cazul în care, entitatea activează în forma magazinului on-line, aceasta nu poate fi calificată ca subiect al impunerii cu taxa nominalizată, întrucît lipseşte bază impozabilă a obiectului impunerii.

Constituie oare subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială agenţii economici care activează în forma magazinului on-line?

Potrivit prevederilor art.290 lit.e) din Codul fiscal, subiecţii impuneri cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Baza impozabilă a obiectului impunerii (unităţii de comerţ şi/sau unităţii de prestări servicii de deservire socială), conform anexei la Titlul VII din Codul fiscal, se determină în funcţie de suprafaţa unităţii, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăşurate şi serviciilor prestate.

Astfel, pentru unităţile de comerţ (cu amănuntul sau cu ridicata), baza impozabilă o constituie suprafaţa comercială, amplasarea ei şi tipul mărfurilor desfăcute, iar pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială, baza impozabilă o constituie suprafaţa unităţii şi tipul serviciilor prestate.

Totodată, potrivit art.3 din Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, unitate comercială se consideră unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea).

Prin urmare, în cazul în care, entitatea activează în forma magazinului on-line, aceasta nu poate fi calificată ca subiect al impunerii cu taxa nominalizată, întrucît lipseşte bază impozabilă a obiectului impunerii.

3. (6.6.1.7)
    Sunt obligați agenții economici, care dispun de unități comerciale/de prestări servicii amplasate pe teritoriul piețelor, de a depune notificare privind inițierea activității de comerț?

Da. Agenții economici care desfășoară pe teritoriul pieței activitatea de comerț sunt obligați să depună notificarea privind inițierea activității de comerț.

Arhiva

Agenţii activităţii comerciale care desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de funcționare/amplasare a unităţii comerciale (Anexa nr. 2, pct. 6 a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

    Sunt obligaţi agenţii economici care dispun de unităţi comerciale amplasate pe teritoriul pieţelor de a dispune de autorizaţie de amplasare a unităţilor comerciale?

Agenţii activităţii comerciale care desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale (pct. 6 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

4. (6.6.1.5)
    Este necesară depunerea de către agenții economici a notificării privind inițierea activității de comerț a unităților de comerț/de prestare a serviciilor de la autoritățile administrației publice locale?

Potrivit art. 6 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, activitatea de comerț desfășurată în teritoriu se administrează și se coordonează de către autoritatea administrației publice locale.

Totodată, conform art. 14 din Lege, notificarea privind inițierea activității de comerț urmează a fi depusă la autoritatea publică locală, în a cărei rază teritorială se preconizează desfășurarea activității de către comerciantul respectiv, în mod obligatoriu și în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vânzare.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.6 și 14 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010]

Arhiva

Obținerea de către agenţii economici a autorizaţiilor de funcționare/amplasare a unităţilor de comerţ/de prestare serviciilor de la autoritățile administraţiei publice locale, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, este obligatorie (art. 14 alin. (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

    Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a unităţilor de comerţ de la organele publice locale?

Primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a unităţilor de comerţ de la organele publice locale este obligatorie, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv. (art. 14 alin. (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

5. (6.5.6.2)
    Urmează să se achite taxa de aplicare a simbolicii locale în condițiile în care denumirea orașului sau a unui alt tip de localitate se folosește doar în denumirea întreprinderii, indicată pe eticheta produsului, produsul în sine având altă denumire?

În conformitate cu art. 288 pct. 13) din Codul fiscal, simbolica locală reprezintă stema unui oraș sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate de denumire a produsului fabricat) sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.

Astfel, în condițiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii indicată pe eticheta produsului, obligația de calculare și achitare a taxei respective nu apare.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.288 pct.13) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 1.07.2016)]

Arhiva

Da, reieşind din faptul că subiecţi ai impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate (art. 290 lit. d) Codul fiscal), iar simbolica locală în acest caz reprezintă denumirea unui oraş sau a unui alt tip de localitate folosită în denumirea întreprinderii, indicată pe produs, obligaţia de calculare şi achitare a taxei, precum şi de prezentare a dării de seamă respective va apărea chiar şi în condiţiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii, indicată pe produs.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...