37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 306 din 01.09.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 306 din 01.09.2017

05.09.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.49)
    Care este modalitatea de ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, pentru care prețul a fost stabilit în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, cînd achitarea are loc ulterior livrării în rate?

Conform art.97 alin.(l) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).

Totodată, potrivit art.21 alin.(l) din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională.

Astfel, pentru livrările efectuate valoarea cărora este estimată în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, obligaţia fiscală privind TVA se va determina, reieşind din valoarea livrării achitată sau care urmează a fi achitată (fără TVA) în monedă naţională.

În temeiul art.98 alin.(l) lit.a) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor.

Astfel, ținând cont, că pentru livrarea efectuată, prețul final în lei se apreciază ca urmare a ultimei rate de achitare, apare necesitatea de ajustare a valorii impozabile a livrării impozabile.

La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, potrivit art.1171 alin.(12) din Codul fiscal, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligaţiei fiscale ajustate privind TVA şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul "minus" la micşorare şi cu semnul "plus" la majorare.

În cazul livrărilor, pentru care achitările sunt efectuate în rate, pentru care valoarea livrării se va determină în monedă naţională, cu aplicarea cursului de schimb la data achitării pentru unitatea convențională, conform art.1171 alin.(12) din Codul fiscal, factura fiscală de ajustare a valorii impozabile se va elibera la data ultimii achitării, după determinarea prețului final.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...