37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 295 din 29.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 295 din 29.08.2017

04.09.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.45)
    Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetățeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole. Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit.

Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar obțin venit impozabil din surse altele decât salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale pe an, acordate conform art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.

De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]) 

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole. Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit.

Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar obțin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale pe an, acordate conform art. 33 alin. (1).

De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarată pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

    Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetăţeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, din venitul obţinut în urma dării în folosinţă (arendă) a terenurilor agricole nu se reţine impozitul pe venit.

Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile şi se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarată până la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune şi respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în acelaşi termen.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...