37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 289 din 25.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 289 din 25.08.2017

28.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.2.1.1)
    Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?

Potrivit art.120 din Titlul IV al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu accize sunt:
    a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod.

Din categoria subiecţilor impunerii cu accize nu fac parte persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri:
    - de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil de 300 euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora (art.124 alin.(1) CF);
    - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern (art.124 alin.(2) lit. a) CF);
    - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern (art.124 alin.(2) lit. b) CF);
    - destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova (art.124 alin.(21) CF);
    - consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova (art.124 alin.(22) CF);
    - finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern (art.124 alin.(3) CF);
    - plasate şi livrate în magazinele duty-free şi comercializate de către acestea precum şi introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului (art.124 alin.(5) CF);
    - plasate în regimul vamal admiterea temporară (art.124 alin.(7) CF);
    - autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale (art.124 alin.(8) CF).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.120 şi art.124 din Titlul IV al Codului fiscal].

Arhiva

În conformitate cu art.120 din Titlul IV al Codului fiscal subiecţii impunerii cu accize sînt clasificaţi în două categorii: a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoanele juridice și persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8). În cazul operaţiunilor de import a mărfurilor accizate în categoria subiecţilor impunerii cu accize nu fac parte persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri: - de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare Valoarea mărfii accizate care nu se impune cu accize constituie 200 de euro. În cazul când ea depăşeşte cuantumul neimpozabil neindicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului. - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern; - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern; - destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern; - finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern; - plasează mărfuri în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, precum şi la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului. - plasarea mărfurilor în regimul vamal admiterea temporară - mărfurile autohtone, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale.

2. (4.9.19)
    Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de comision, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sunt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(1) din CF şi în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Suma accizelor, prevazută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în baza contractului de comision, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producției exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantității de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea și/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezența documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz, cu prezența documentelor ce confirmă achitarea accizelor la materia primă utilizată.

3. (4.9.18)
    Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de mandat, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sunt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(1) din CF şi în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Suma accizelor, prevazută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în baza contractului de mandat, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantității de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea și/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezența documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantității de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz, cu prezența documentelor ce confirmă achitarea accizelor la materia primă utilizată.

4. (4.9.17)
    Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

În cazul în care mărfurile supuse accizelor sunt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(1) din CF şi în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Suma accizelor, prevazută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în mod independent, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producției exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantității de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea și/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezența documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantității de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz, cu prezența documentelor ce confirmă achitarea accizelor la materia primă utilizată.

5. (4.9.16)
    Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?

Potrivit pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent.

Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:
- contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar;
- documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
- în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului:
    copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura comisionarului;
    documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condițiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent, în conditiile onorarii obligațiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontările se efectuează prin intermediul conturilor bancare ale comisionarului, obligațiunea de repatriere a mijloacelor urmează să fie onorată de către acesta. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - comitent trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS următoarele documente: a) contractul de comision și copia contractului între comisionar si partenerul străin cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încărcăturii, cu mențiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificată de conducatorul și de contabilul-șef al comisionarului și al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plată si extrasele bancare care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condițiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; d) în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului: copiile documentelor de plată și extraselor bancare care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin ștampila comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin ștampila comisionarului; e) documentele de plată și extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

6. (4.9.15)
    Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

Potrivit pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant.

Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:
- contractul de mandat şi copia contractului între mandatar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant;
- documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu subiectul impunerii - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
- în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului:

    copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura mandatarului; 
    documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu subiectul impunerii - mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu subiectul impunerii - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condițiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant, în condițiile onorării obligațiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontările se efectuează prin intermediul conturilor bancare ale mandatarului, obligațiunea de repatriere a mijloacelor urmează să fie onorată de către acesta. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de IFPS următoarele documente: a) contractul de mandat și copia contractului între mandatar și partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declarației vamale a încărcăturii, cu mențiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificată de conducătorul și de contabilul-șef al mandatarului și al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plată și extrasul bancar care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condițiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu subiectul impunerii - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; d) în cazul efectuarii achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului: copiile documentelor de plată și extraselor bancare care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin ștampila mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin ștampila mandatarului; e) documentele de plată și extrasele bancare care confirmă achitarea cu subiectul impunerii - mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu subiectul impunerii - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

7. (4.9.14)
    Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?

Potrivit pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente şi/sau informaţii în termenele stabilite de SFS:
- contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor;
- documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească.

În cazul în care decontările cu subiectul impunerii se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente și/sau informații în termenele stabilite de SFS:

a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision și contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;

b) documentele de plată și extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin.

Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumpărare, potrivit art.125 (4) din Codul fiscal, pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul onorării obligației de repatriere a mijloacelor și prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente și/sau informații în termenele stabilite de IFPS: a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor; b) documentele de plată și extrasele bancare care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu subiectul impunerii se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; c) declarația vamală a încărcăturii sau copia ei, cu mențiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificată de conducătorul și de contabilul-șef al subiectului impunerii.

8. (4.9.11)
Se comasează cu întrebarea 4.9.6.

Arhiva
    Prin ce modalitate are loc confirmarea sumelor accizelor spre restituire în alte cazuri, diferite de cele de export?

În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale (de expediție) lunar (sau pentru câteva perioade fiscale, dar nu mai mult de șase) confirmarea sumelor accizelor spre restituire are loc: a) la procurarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290516, 290519000 - 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, în cazul în care agenții economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecți ai impunerii cu accize, le utilizează în calitate de materie pentru producerea și/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor. b) la procurarea marfurilor supuse accizelor atribuite la pozițiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290516, 290519000 - 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, și utilizarea lor în calitate de materie primă pentru producerea și/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor; c) la procurarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 de către agenții economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecți ai impunerii cu accize, ce efectuează alimentarea cu combustibil (carburanți) a navelor aeriene (atât a navelor ce aparțin companiilor aeriene autohtone sau străine, cât și a celor proprii) și utilizarea lor în calitate de combustibil (carburanți) în aviația civilă.

9. (4.9.1)
    Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate?

În conformitate cu pct.8 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, restituirea accizelor, în cazurile prevăzute la pct.18, 201 şi 208 ale prezentului Regulament, se efectuează lunar (sau pentru câteva perioade fiscale, dar nu mai mult de şase), în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale, facturilor), copiilor documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget, depuse de solicitant în urma controlului cameral efectuat de către SFS (DGACM). Verificarea ulterioară a sumelor accizelor restituite se efectuează obligatoriu prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale, o dată în semestru.

Dacă restituirea accizelor a fost solicitată pentru o perioadă anterioară ce depăşeşte şase perioade fiscale, atunci restituirea pentru perioada respectivă se efectuează numai prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazul exportului de mărfuri supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumparare; contractului de mandat sau contractului de comision restituirea accizelor se efectuează în baza controlului tematic sau, atunci când efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea controlului total documentar, în baza controlului total documentar.

10. (4.9.10)
Se comasează cu întrebarea 4.9.2.

Arhiva

Prin ce modalitate are loc confirmarea de către organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente mărfurilor accizate exportate? În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazul exportului de mărfuri supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumparare; contractului de mandat sau contractului de comision restituirea accizelor se efectuează în baza controlului tematic sau, atunci când efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea controlului total documentar, în baza controlului total documentar.

11. (4.9.9)
    În ce termen se execută cererea de solicitare a restituirii accizelor?

În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, executarea cererii privind restituirea accizelor se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, din care 30 de zile sunt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin.(8) din CF, 7 zile - pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile - pentru efectuarea restituirii efective.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 CF, Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

În temeiul art.125 (3) din Titlul IV al Codului fiscal si pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, executarea cererii de restituire a accizelor se efectuează în termen de 45 zile din data depunerii ei la organul fiscal.

12. (4.9.8)
    Când se depune cererea de restituire a accizelor?

Potrivit pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, cererea privind restituirea accizelor se depune şi se supune examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.

La efectuarea restituirii accizelor subiecţilor impozabili atribuiţi de SFS la categoria contribuabililor mari, acţiunile date se întreprind de SFS (DGACM).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit pct.7 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, cererea de restituire a accizelor se depune după termenul stabilit de prezentare a declarației privind accizele, pentru perioada fiscală pentru care se solicita restituirea lor la IFS teritorial sau Directia Administrarea Contribuabililor Mari, în dependență unde se deservesc subiecții impunerii cu accize.

13. (4.9.7)
    Care este ordinea de solicitare a accizelor spre restituire?

Potrivit pct.5 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct.72 din prezentul Regulament prin decizia directorului (directorului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SFS) de la locul de deservire a contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SFS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia generală administrarea contribuabililor mari a SFS (în continuare - DGACM).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit pct.5 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct.72 din Regulamentul menţionat prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare - IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia Generală a Marilor Contribuabili a IFPS (în continuare - DGMC)

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizelor nr. 334 din 07.06. 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 141-144/516 din 05.07.2013, în vigoare de la data publicării.]

Potrivit pct.5 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, în urma controlului fiscal, prin decizia șefului (șefului-adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia șefului (șefului-adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind restituirea accizelor contribuabililor, deserviți de Direcția administrarea contribuabililor mari a IFPS. La IFS pe mun. Chișinău și la IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Găgăuz-Yeri), decizia de restituire se adoptă de șeful sau șeful-adjunct al IFS pe mun. Chișinău și respectiv al IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri).

14. (4.9.6)
    În ce cazuri, diferite de cele de export, mai există posibilitatea beneficierii restituirii accizelor?

În conformitate cu art.124, art.125 din Codul fiscal şi pct.3 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, posibilitatea beneficierii de dreptul la restituirea accizelor intervine în următoarele situaţii, altele de cele de export, prevăzute de:

- art.124 alin.(6) din Codul fiscal - scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă;
- art.124 alin.(9) din Codul fiscal:
    scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
- art.125 alin.(22) din Codul fiscal - livrarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 pentru alimentarea aeronavelor;
- art.125 alin.(7) din Codul fiscal - la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000-290230000, 290244000, 290290000, 290511000-290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 124, art. 125 din Codul fiscal, precum şi în temeiul HG nr.1123 din 28.0.2006].

Arhiva

Potrivit art.124 (10)din Codul fiscal si pct.3 lit.e) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor intervine și în următoarele situații prevăzute de: a) utilizarea mărfurilor de la pozițiile tarifare: 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290516, 290519000 - 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800 în calitate de materie primă pentru producerea și/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor; b) utilizarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 în calitate de combustibil (carburanți) în aviația civilă; c) scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; d) plasarea sub destinația vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; e) plasarea sub destinația vamală zona liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; f) plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free; g) plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere.

15. (4.9.4)
    Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente mărfurilor accizate ce au fost exportate în baza contractelor diferite de cele directe, încheiate cu nerezidenții?

În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.12 şi pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, dreptul la restituirea accizelor pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, apare la subiectul impunerii - mandant, iar pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

În conformitate cu art.125(3) din Codul fiscal si punctele 11, 12 si 13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului: a) de mandate, apare la subiectul impunerii - mandant; c) de comision, apare la subiectul impunerii - comitent,

16. (4.9.4)
    În ce termen se restituie accizele aferente mărfurilor accizate exportate?

În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, executarea cererii privind restituirea accizelor depuse la Serviciul Fiscal de Stat se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, din care 30 de zile sunt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin. (8) din Codul fiscal, 7 zile - pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile - pentru efectuarea restituirii efective, după ce aceasta este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.

E de menţionat că la efectuarea restituirii accizelor subiecţilor impozabili atribuiţi de SFS la categoria contribuabililor mari, acţiunile se întreprind de SFS (DGACM).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal, precum şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit art.125 (3) din Codul fiscal si pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, accizele se restituie în termen de 45 zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din articol 125.

17. (4.9.3)
    Cine are dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor accizate?

În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.3 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, dreptul la restituirea accizelor se extinde atât asupra subiecţilor impozabili înregistraţi ca plătitori de accize, cât şi asupra celor care nu sunt înregistraţi ca plătitori de accize.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal, precum şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit art.125 (3) din Codul fiscal si pct.4 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor din buget se extinde numai asupra subiecților impozabili înregistrați ca plătitori de accize.

18. (4.9.1)
    În cazul exportului de mărfuri accizate, există dreptul la restituirea accizelor?

Dreptul la restituirea accizelor în cazul exportului de mărfuri accizate intervine în situaţiile prevăzute la art.125 din Codul fiscal.

Astfel, în conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal, dreptul la restituirea accizelor au subiecţii impunerii în cazurile:

- exportului în mod independent sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie, plasării mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free, plasării mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere;
- exportului de mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision.

Nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei accizului subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător la livrarea mărfurilor supuse accizelor la export prin intermediul poştei (art.125 alin. (31) CF).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal].

Arhiva

În conformitate cu art.125(3) din Codul fiscal subiecții impunerii în cazul exportului de mărfuri supuse accizelor au dreptul la restituirea sumei accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

19. (4.3.2)
    Au obligaţia agenţii economici să primească certificatul de acciz, dacă aceştia preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize?

Potrivit prevederilor art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sunt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit, până a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.126 alin.(1) din Titlul IV al Codului fiscal].

Arhiva
    În ce termen subiectii antreprenoriatului urmeaza sa se înregistreze ca subiect al impunerii cu accize?

Potrivit prevederilor art.126 (1) din Codul fiscal, subiecții antreprenoriatului sînt obligați să primească certificatul de acciz de modelul stabilit, până a începe desfășurarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor pasibile impunerii cu accize.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...