37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 279 din 21.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 279 din 21.08.2017

22.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.7.1.7)
    Unde achită impozitul pe bunurile imobiliare persoanele fizice-cetăţeni?

Persoanele fizice-cetăţeni achită impozitul pe bunurile imobiliare integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (9) lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

Persoanele fizice-cetăţeni achită impozitul pe bunurile imobiliare integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii (art. 282 alin. (5) din Codul fiscal şi art.4 alin.10 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

2. (5.7.1.3)

Arhiva

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

    Unde se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii.

3. (5.7.1.2)
    Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele unităților administrative-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 80 din 5 mai 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.162-170/284, în vigoare 26.05.2017)]

Arhiva

Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

4. (5.7.1.1)
    Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali?

Potrivit art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele unităților administrative-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii, în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Analogic, în aceiaşi termeni se achită şi impozitul funciar.

În cazul în care întreprinzătorii individuali achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Întreprinzătorii individuali, care dobândesc bunurile imobiliare după 30 iunie a perioadei fiscale respective, achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de

Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

Potrivit art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Analogic, în aceiaşi termeni se achită şi impozitul funciar.

În cazul achitării de către acesti subiecţi a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, se beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Întreprinzătorii individuali, care dobândesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale respective, achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (4) din Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

5. (5.5.1.1)
    Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

        - cota maximă - 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
        - cota minimă - 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

        - cota maximă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
        - cota minimă - 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale.

Totodată, menționăm că cotele specificate la lit. b) din articolul menționat, sunt fixe și nu se modifică de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 280 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier), care au fost evaluate, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

        - cota maximă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
        - cota minimă - 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale;

a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

        - cota maximă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
        - cota minimă - 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

6. (5.3.1)
    Care sunt obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 278 alin. (1) din Codul fiscal, obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție. Gradul de finalizare a construcției în scopul impozitării se determină de către experții tehnici în construcții sau de către agenții economici cu activități în domeniul expertizei tehnice.

Concomitent, menționăm că, potrivit prevederilor art. 4 alin. (31) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, bunurile imobiliare prevăzute la art. 280 din Codul fiscal, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se impozitează în baza prevederilor Legii.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 278 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinație agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și terenurile cu alte destinații speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (art. 278 alin. (1) din Codul fiscal).

Concomitent, menționăm că, potrivit prevederilor art. 4 alin. (31) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum și art. 280 din Codul fiscal, bunurile imobiliare, inclusiv terenurile, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se impozitează în baza prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (Anexele nr. 1 și 2 la Lege).

7. (5.1.7)

Arhiva

În cazul intervenirii unor modificări în informaţia despre obiectele sau subiecţii impunerii cine prezintă informaţia actualizată?

În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat o informaţie actualizată în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar (art. 285 alin. (2) din Codul fiscal).

8. (5.1.6)
    Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 285 alin. (1) din Codul fiscal, Agenţia Servicii Publice prezintă, zilnic, Serviciului Fiscal de Stat informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Serviciul Fiscal de Stat.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 285 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 80 din 5 mai 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.162-170/284, în vigoare 26.05.2017)]

Arhiva

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă, anual, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cel tîrziu pînă la 1 februarie, informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 285 alin. (1) din Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...