37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 273 din 17.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 273 din 17.08.2017

22.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.6.2)
    Se va reţine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal.
Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.

Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinului SFS nr. 134 din 30 mai 2017.

În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice (conform art.90 din Codul fiscal), fără a determina suma creșterii de capital.

Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 alin. (1) din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal.

Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.

Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinul IFPS nr. 402 din 13.05.2015.

În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să rețină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice (conform art.90 din Codul fiscal), fără a determina suma creșterii de capital.

Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.

[Modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr472-477 din 27.12.16)]

Capitolul 5 ,,Creșterea și pierderile de capital" din Codul fiscal reglementează recunoașterea și determinarea creșterii și pierderilor de capital. Totodată, în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin.(1) din Codul fiscal rețin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali si gospodăriile țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se reține în prealabil suma în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obținute de către aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Astfel, entitatea care procura de la persoane fizice active de capital urmează să rețină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...