37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 266 din 11.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 266 din 11.08.2017

14.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.8.13)
    Cum se vor aplica accizele, la expedierea din încăperea de acciz a mărfurilor produse din distilatele obținute pe bază de vin, achiziționate cu scutire conform art.4 alin.(61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000?

În conformitate cu art.4 alin.(66) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, agenții economici care, la producerea mărfurilor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri supuse accizelor rezultate din producția proprie, pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, precum și distilate obținute pe bază de vin achiziționate/primite conform art. 4 alin. (61) din Lege, la expedierea pe teritoriul republicii a mărfurilor rezultate din producție calculează și achită accizele pentru materia primă utilizată.

Astfel, în contextul normei expuse, la expedierea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor rezultate din prelucrarea distilatelor obținute pe bază de vin achiziționate conform art.4 alin. (61) din Lege, agentul economic calculează și achită accizele pentru materia primă utilizată.

Totodată, conform art. 4 alin.(66) din Legea menționată, la expedierea la export a mărfurilor, rezultate din prelucrarea distilatelor obținute pe bază de vin achiziționate conform art. 4 alin.(61) din Lege, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.

Temei:(Explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/292 din 19.07.2017).

2. (4.8.12)
    Cum se vor aplica accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină introduse în zona economică liberă și expediate ulterior pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova?

Potrivit prevederilor art.4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, sînt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.

Astfel, distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină introduse în zona economică liberă și expediate ulterior pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova care nu reprezintă mărfuri originare din zona economică liberă (nu sunt produse în Republica Moldova) nu cad sub incidența scutirii prevăzute la art. 4 alin. (61) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000.

De asemenea, conform art.124 alin.(11) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.

În această ordine de idei, distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină, introduse în zona economică liberă, la expedierea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se impozitează cu accize conform prevederilor art. 124 alin.(11) din Codul fiscal.

Temei:(Explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/292 din 19.07.2017).

3. (4.8.11)
    Cum se aplică accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin, originare din zona economică liberă, expediate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

Potrivit prevederilor art.4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, sînt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.

Modul și procedura de beneficiere de scutirea de accize, a distilatelor obținute pe bază de vin în baza art.4 alin.(61) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri sunt stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr.874 din 21 octombrie 2014.

Este de menționat, că în conformitate cu art.4 alin. (62) din Legea nominalizată, utilizatorii care achiziționează sau produc distilatele menționate la alin. (61), utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, urmează să obțină autorizația de utilizator final, eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Totodată, conform art.7 alin.(41) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001, se consideră produse în zona economică liberă mărfurile obținute integral sau mărfurile transformate suficient în această zonă dacă:

a) intervine schimbarea poziției tarifare a mărfii (codul de clasificare) în Nomenclatura combinată a mărfurilor, la nivelul unuia dintre primele patru semne; sau dacă
b)costul mărfurilor declarate, scoase din zona liberă, depășește costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creșterii cu peste 35% a ponderii consumurilor și cheltuielilor întreprinderii.

Astfel, în condițiile respectării normelor menționate, la expedierea din încăperea de acciz pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova a distilatului obținut pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produs în zona economică liberă, subiectul impunerii cu accize va beneficia de scutirea de accize.

Temei:(Explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/292 din 19.07.2017).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...