37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 264 din 11.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 264 din 11.08.2017

18.09.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.2.2.8)
    Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, în cazul în care aceeași persoana este angajată prin cumul la două sau mai multe întreprinderi?

Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului pornind de la baza impozabilă a întreprinderii sale.

Persoanele care prestează munca prin cumul, înscrise în liste distincte ale cumularzilor (cumularzii externi), nu se includ în numărul scriptic al întreprinderii și în efectivul de salariați pentru o perioada gestionară.

Totodată, în cazul în care cumularzii externi sunt în același timp și fondatori ai întreprinderilor, ei se includ în baza impozabilă a acestora.

Prin urmare, persoana care este în același timp și cumulard și fondator la mai multe întreprinderi, aceasta se include în baza impozabilă a acestora.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 pct. 101) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
Faptul că una și aceiași persoană activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi, nu modifică modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului. Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului reieșind din baza impozabilă a întreprinderii sale. Respectiv, în cazul în care una și aceiași persoană activează prin cumul la mai multe întreprinderi și, concomitent, este și fondator al acestora, fiecare întreprindere în parte are obligația de a include această persoană în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF).

2. (8.2.5.7)
Cum urmează a fi calculată taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul remorcilor, în condițiile în care în pct. 3 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal nu este specificată expres baza de calcul - pornind de la masa totală a remorcii și capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare sau pornind de la capacitatea de ridicare înscrisă în acest certificat?

Potrivit explicațiilor Ministerului Finanțelor, în cazul remorcilor, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi calculată și achitată pornind de la capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare și cota impunerii în mărime de 270 lei pentru fiecare tonă, stabilită în pct. 3 al anexei nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal.

Arhiva
Potrivit explicaţiilor Ministerului Finanţelor, în cazul remorcilor, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi calculată şi achitată reieşind din capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cota impunerii în mărime de 180 lei pentru fiecare tonă, stabilită în pct. 3 al Anexei nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal.

3. (8.2.8.1)
Cine este scutit de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit prevederilor art. 343 din Codul fiscal, de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt scutite persoanele cu dizabilități posesoare de autovehicule cu acționare manuală.

Totodată, în conformitate cu art. 338 alin. (2) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii:

        a) tractoarele și remorcile folosite în activitatea agricolă;
        b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric;
        c) autovehiculele din dotarea forței militare străine, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 343 Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
De plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt scutiţi:
- invalizii-posesori de autovehicule cu acţionare manuală (art. 343 al Codului fiscal);
- producătorii agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;
- pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic;
- pe perioada anilor 2006-2010 (art. 3 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr. 317-XVI din 02.11.2006).

4. (8.2.7.7)
    Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

Arhiva
Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD-10) se completează conform Anexa nr.1 aprobată prin ordinul IFPS nr. 80 din 23.02.10. "

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...