37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 256 din 10.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 256 din 10.08.2017

11.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.9.1.3)
    Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

Organizațiile religioase sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. f) al Codului fiscal, doar pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult.

Pentru alte bunuri imobiliare care nu sunt destinate riturilor de cult, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează și se achită pe principii generale.

Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. f), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), cu indicarea codului înlesnirii (CFIBI006 - Organizațiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.108 din 19 mai 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr. 162-170/991, în vigoare 26.05.2017]

Arhiva
(în vigoare pînă la data 26.05.2017)

Organizațiile religioase sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în confrmitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. f) al Codului fiscal, doar pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult.

Pentru alte bunuri imobiliare care nu sunt destinate riturilor de cult, impozitului pe bunurile imobiliare se calculează și se achită pe principii generale.

Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. f), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (106 - Organizațiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult).

2. (5.9.1.2)
    Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 284 alin. (2) din Codul fiscal, decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile, subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 284 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte inspectoratelor fiscale teritoriale deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare?
Decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale privind acordarea de scutiri sau de amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile, organelor fiscale teritoriale. (art. 284 alin. (2) din Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...