37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 255 din 10.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 255 din 10.08.2017

15.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.1.29)
    Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, livrările care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, nu se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

Arhiva

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. a) și b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă :
    a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova;
    b) importul mărfurilor în Republica Moldova.

Dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, această livrare nu se vor lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie a plătitorului TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 112 alin. (1) din Codul fiscal]

2. (28.1.13)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu TVA?

În conformitate cu prevederile art.94 din Codul fiscal, subiecții impozabili sunt:
    a) persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, nerezidenții care desfășoare activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente conform art.5 pct.15), care sunt înregistrați sau trebuie să fie înregistrați în calitate de plătitori de T.V.A.;
   b) persoanele juridice și fizice care desfășoare activitate de întreprinzător, nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente conform art.5 pct.15), care importă mărfuri, cu excepția persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depășește limita stabilită de legislația în vigoare;
    c) persoanele juridice și fizice, cu excepția organizațiilor social-politice, nerezidenții care desfășoare activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sunt sau nu sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.94 din Codul fiscal, subiecţii impozabili sînt:
    a) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.;
   b) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
    c) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013]

(în vigoare până la 01.01.2014)

Potrivit prevederilor art. 94 din CF, subiecţii impozabili sînt:
    a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112;
    b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
    c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Potrivit prevederilor art. 94 din CF, subiecţii impozabili sînt:
    a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112 sau 1121;
    b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a caror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
    c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112 sau 1121.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...