37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 248 din 04.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 248 din 04.08.2017

07.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.8.10)
    Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(61) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, sînt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.

2. (4.9.48)
    Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?

Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, potrivit art.125 alin.(41) din Codul fiscal, pct.142 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente și/sau informații în termenele stabilite de SFS:
    a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision și contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
    b) documentele de plată și extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care confirmă achitarea de facto către furnizor, de pe contul subiectului care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul), a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
    b1) factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export, cu specificarea sumei accizului;
    c) documentele de plată și extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, a sumei rezultate din vânzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova.

3. (4.9.12)
    În cazul când la exportul mărfurilor accizate nu s-au respectat condițiile de la art.123 alin.(4) din Codul fiscal urmează a fi calculate accizele, daca tratatul internațional încheiat între Republica Moldova si țara al cărei rezident este subiectul cumpărător prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero ?

Conform art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită, în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiția respectării prevederilor art.123 alin. (4). Dar, în cazul în care subiectul impunerii ce a exportat mărfuri accizate, nu respectă cerințele stabilite în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, acesta nu poate beneficia de restituirea accizelor, si are obligațiunea de a achita accizele, amenzile si penalitățile în mărimea si modul prevăzut de legislație. Totodată, în temeiul art.4 alin.(1) al Codului fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli si prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile si prevederile tratatului internațional. Reieșind din cele relatate, în cazul în care un tratat internațional, la care Republica Moldova este parte, prevede la exportul mărfurilor aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, atunci tranzacția în cauza se va impune cu accize la cota zero - cota stabilită în tratat, iar modalitatea aplicării cotei zero - condițiile si dreptul la restituirea accizelor, se va efectua în conformitate cu reglementările legislației fiscale a fiecărui stat contractant în parte, dacă acordul (convenția) internațională nu prevede altfel. Astfel, în cazul în care, conform tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, exportul de mărfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate condițiile prevăzute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligațiunea fiscală privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului internațional în cauză.

Arhiva

Conform art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiția respectării prevederilor art.123 alin.4). Dar, în cazul în care subiectul impunerii ce a exportat mărfuri accizate, nu respectă cerințele stabilite în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, acesta nu poate beneficia de restituirea accizelor, si are obligațiunea de a achita accizele, amenzile si penalitățile în mărimea si modul prevăzute de legislație. Totodată, în temeiul art.4 alin.(1) al Codului fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli si prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile si prevederile tratatului internațional. Reieșind din cele relatate, în cazul în care un tratat internațional, la care Republica Moldova este parte, prevede la exportul mărfurilor aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, atunci tranzacția în cauza se va impune cu accize la cota zero - cota stabilită în tratat, iar modalitatea aplicării cotei zero - condițiile si dreptul la restituirea accizelor, se va efectua în conformitate cu reglementările legislației fiscale a fiecărui stat contractant în parte, dacă acordul (convenția) internațională nu prevede altfel. Astfel, în cazul în care, conform tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, exportul de mărfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate condițiile prevăzute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligațiunea fiscală privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului internațional în cauză.

4. (4.9.47)
    Are dreptul la restituirea accizelor subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?

În conformitate cu prevederile art.125 (32) din Codul fiscal, în cazul în care subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din art. 125 din Codul fiscal.

5. (4.14.4)
    Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize, în cazul dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc ?

În conformitate cu art. 1261 (1) din CF, agentul economic în cazul încheierii activității de prelucrare și/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor, poate la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea acciz, doar în cazul în care nu dispune de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc.

6. (4.14.3)
    Care data se califică data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize?

Conform prevederilor art. 1261 alin.(2) din Codul fiscal, data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize, se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.

7. (4.14.2)
    În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului acciz se efectuează la inițiativa organului fiscal?

În conformitate cu art. 1261 (11) din CF, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să inițieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat în termenul stabilit declarația privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.

8. (4.14.1)
    Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea în calitate de plătitor a acciz?

O astfel de posibilitate este prevăzută la art. 1261 (1) din CF, în cazul încheierii activității de prelucrare și/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepția cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate ca subiecți ai impunerii cu accize sînt obligate să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...