37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 215 din 18.07.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 215 din 18.07.2017

18.07.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.13.5)
    La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuri în zona economică liberă?

În conformitate cu articolul 104 lit. f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și cele livrate de către rezidenții diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepția serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și cele livrate de către rezidenții diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia se impun cu TVA la cota zero.

2. (28.22.20)
    În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectuează export de mărfuri /servicii, apare dreptul la restituirea TVA?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depășește 45 de zile.

Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenților economici (sau ale creditorilor lor) față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor - la contul bancar al agentului economic.

Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.

3. (28.3.19)
    Reprezintă obiect al impunerii cu TVA, exportul de mărfuri ?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, livrările de mărfuri (inclusiv export) constituie obiect impozabil cu TVA.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art. 95 din Codul fiscal].

Arhiva
Potrivit prevederilor art. 104 lit.a) din Codul fiscal, livrările de mărfuri pentru export se impozitează la cota zero a TVA.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...