37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 167 din 19.06.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 167 din 19.06.2017

22.06.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.9.2.2)
    Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare următoarele categorii de persoane fizice:
       h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilități severe și accentuate, persoanele cu dizabilități din copilărie, persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum și persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate);
       i) familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și persoanele care au fost întreținute de aceștia;
       j) familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afghanistan și persoanele care au fost întreținute de aceștia;
       k) familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de pînă la 18 ani și membrii familiilor care au la întreținere și îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;
       l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și persoanele care au fost întreținute de acestea.

Categoriile de persoane indicate la art.283 alin. (1) lit. h)-i) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului-reședința), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale.

De asemenea, potrivit alin. (21) din articolul menționat, prin derogare de la alin. (2), pînă la stabilirea de către autoritatea administrației publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la alin. (1) lit. h)-i) li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia-reședință), conform anexei prezente:

Anexă
Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, din orașe și sate (comune), valoare (cost) în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare conform art. 283 alin. (21) 

Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale*

Limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, lei

2

3

municipiul Chişinău, inclusiv localităţile din componenţa acestuia

380000

municipiul Bălţi, inclusiv localităţile din componenţa acestuia

156000

oraşul Anenii Noi

53000

oraşul Basarabeasca

43000

oraşul Briceni

71000

oraşul Lipcani

51000

oraşul Cahul

138000

oraşul Cantemir

31000

oraşul Călăraşi

32000

oraşul Căuşeni

77000

oraşul Căinari

14000

oraşul Cimişlia

66000

oraşul Criuleni

55000

oraşul Donduşeni

40000

oraşul Drochia

84000

oraşul Edineţ

80000

oraşul Cupcini

49000

oraşul Făleşti

49000

oraşul Floreşti

84000

oraşul Ghindeşti

23000

oraşul Mărculeşti

24000

oraşul Glodeni

40000

oraşul Hînceşti

145000

oraşul Ialoveni

185000

oraşul Leova

35000

oraşul Iargara

14000

oraşul Nisporeni

39000

oraşul Ocniţa

17000

oraşul Otaci

24000

oraşul Frunză

14000

oraşul Orhei

100000

oraşul Rezina

49000

oraşul Rîşcani

29000

oraşul Costeşti

15000

oraşul Sîngerei

33000

oraşul Biruinţa

15000

oraşul Soroca

82000

oraşul Străşeni

116000

oraşul Bucovăţ

27000

oraşul Şoldăneşti

23000

oraşul Ştefan Vodă

45000

oraşul Taraclia

26000

oraşul Teleneşti

29000

oraşul Ungheni

87000

oraşul Corneşti

49000

municipiul Comrat

122000

oraşul Ceadîr-Lunga

61000

oraşul Vulcăneşti

32000

satele (comunele) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi

30000

    [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 283 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017

Arhiva 
Potrivit art. 283 alin. (1) din Codului fiscal, următoarele categorii de persoane fizice, sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare:

        h) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);
        i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
        j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
        k) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;
        l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea.

Categoriile de persoane indicate la art. 283 alin. (1) lit.h)-l) din Codul fiscal beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuinţe, pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), precum şi pentru bunurile imobiliare (clădiri, construcţii, apartamente) de pe acestea în limita costului imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia - reşedinţă) de pînă la 30 mii lei. Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru categoriile de personae indicate la art. 283 alin. (1) lit.h)-l) din Codul fiscal se acordă în limita valorii imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia-reşedinţă), conform prezentei anexe:

Anexă

Valoarea bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, a terenurilor aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, valoare în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare, conform art.283 alin.(2) din Codul fiscal

Nr.
crt.
 

Denumirea unităţilor
administrativ-teritoriale*

Limita valorii bunurilor imobiliare
 scutite de impozitul
pe bunurile imobiliare, lei

1 

2 

3 

1.

municipiul Chişinău

380000

2.

municipiul Bălţi

156000

3.

oraşul Anenii Noi

53000

4.

oraşul Basarabeasca

43000

5.

oraşul Briceni

71000

6.

oraşul Lipcani

51000

7.

oraşul Cahul

138000

8.

oraşul Cantemir

31000

9.

oraşul Călăraşi

32000

10.

oraşul Căuşeni

77000

11.

oraşul Căinari

14000

12.

oraşul Cimişlia

66000

13.

oraşul Criuleni

55000

14.

oraşul Donduşeni

40000

15.

oraşul Drochia

84000

16.

oraşul Edineţ

80000

17.

oraşul Cupcini

49000

18.

oraşul Făleşti

49000

19.

oraşul Floreşti

84000

20.

oraşul Ghindeşti

23000

21.

oraşul Mărculeşti

24000

22.

oraşul Glodeni

40000

23.

oraşul Hînceşti

145000

24.

oraşul Ialoveni

185000

25.

oraşul Leova

35000

26.

oraşul Iargara

14000

27.

oraşul Nisporeni

39000

28.

oraşul Ocniţa

17000

29.

oraşul Otaci

24000

30.

oraşul Frunză

14000

31.

oraşul Orhei

100000

32.

oraşul Rezina

49000

33.

oraşul Rîşcani

29000

34.

oraşul Costeşti

15000

35.

oraşul Sîngerei

33000

36.

oraşul Biruinţa

15000

37.

oraşul Soroca

82000

38.

oraşul Străşeni

116000

39.

oraşul Bucovăţ

27000

40.

oraşul Şoldăneşti

23000

41.

oraşul Ştefan Vodă

45000

42.

oraşul Taraclia

26000

43.

oraşul Teleneşti

29000

44.

oraşul Ungheni

87000

45.

oraşul Corneşti

49000

46.

municipiul Comrat

122000

47.

oraşul Ceadîr-Lunga

61000

48.

oraşul Vulcăneşti

32000

* Inclusiv localităţile din componenţa acestora, cu excepţia satelor(comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...