37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 162 din 27.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 162 din 27.03.2018

30.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.39)
    Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor fizice nerezidente obținute din prestarea de servicii de la locul de rezidență al acestuia?

În conformitate cu art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:

    a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;

    b) peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Astfel, venitul nerezidentului se consideră obținut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător sau de munca desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obținut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfășurării activității de întreprinzător sau de muncă pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.

În cazul în care serviciile acordate de persoana fizică nerezident sunt efectuate de la locul de rezidenţă al acestuia, care se află peste hotarele Republicii Moldova, serviciile menționate se consideră ca muncă desfășurată peste hotarele Republicii Moldova și, respectiv, rezidentul nu are obligații de a reține impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

2. (29.1.10.6)
    Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și prevederile Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel, ajustarea cheltuielilor respective se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație".

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...