37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 162 din 16.06.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 162 din 16.06.2017

21.06.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.8.6.3)
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare?

Formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare "Forma TС 06" se completează conform pct. 2, 3.1.7 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

2. (6.8.6.2)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru cazare?

Darea de seamă pe taxa pentru cazare se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Darea de seamă pe taxa pentru cazare se prezintă în baza formularului "Forma TС 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale".

3. (6.6.7.3)
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Formularul dării de seamă pe taxa de piață (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială?

Formularul dării de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială "Forma TAUCS 06" se completează conform pct. 2, 3.1.5 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

4. (6.6.7.2)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială?

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, se prezintă în baza formularului "Forma TAUCS 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale".

5. (6.6.6.2)
    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?

Potrivit prevederilor art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă îi revine subiectului impunerii cu taxa respectivă.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.298 alin.(1) din Codul fiscal].

Arhiva
    Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

6. (6.6.4.1)
    Care este cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.292 alin.(2) din Codul fiscal].

Arhiva
    Care este cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale) în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii (art. 292 alin. (2) Codul fiscal).

7. (6.5.7.3)
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?

Formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale "Forma TAS 06" se completează conform pct. 2, 3.1.4 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

8. (6.5.7.2)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?

Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale, se prezintă în baza formularului "Forma TAS 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale", cu modificările şi completările prin Ordinul IFPS nr. 81 din 23.02.2010

9. (6.3.6.3)
    Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

Formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale "Forma TLL 06" se completează de către contribuabili ( conform pct. 2, 3.1.2 şi 4 ale Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006 "Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal".

10. (6.3.6.2)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Darea de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor se prezintă în baza formularului tipizat ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Dare de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se prezintă de către contribuabili în baza formularului "Forma TLL 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale". Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...