37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 161 din 16.06.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 161 din 16.06.2017

21.06.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.16.7.2)

    Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?

Da, autoritatea administrației publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unității administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecților impunerii scutiri suplimentare celor menționate, inclusiv să acorde amânări la plata taxei pe anul fiscal respectiv și să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populației (art. 296 din Codul fiscal).

2. (6.16.7.1)
    Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru dispozitivele publicitare sunt scutite:

    -autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
    -misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    -Banca Naţională a Moldovei;
    -proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei.

3. (6.16.6.1)
    Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare se achită de către subiecții impunerii la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (anexa la titlul VII din Codul fiscal).

4. (6.16.5.2)
    Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru dispozitivele publicitare?

În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată de către autoritatea administrației publice locale în autorizațiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta și pînă în ziua în care autorizațiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administrației publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

5. (6.16.5.1)
    Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulțirea suprafeței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota taxei pentru unitatea de măsură (suprafață) stabilită de către autoritatea administrației publice locale (consiliul local).

6. (6.16.4.1)
    Cine stabilește cota taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit prevederilor art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

7. (6.16.3.2)
    Care este baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare o constituie suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar stabilită în anexa la titlul VII din Codul fiscal.

8. (6.16.3.1)
    Care este obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. q) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare este suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară.

9. (6.16.2.1)
    Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit prevederilor art. 290 lit. q) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dețin în posesie/folosință sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare.

10. (6.16.1.1)
    Ce reprezintă dispozitivul publicitar?

În conformitate cu art. 288 pct. 8) din Codul fiscal, dispozitiv publicitar reprezintă sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicității exterioare, cum ar fi afișele, panourile, standurile, instalațiile și construcțiile (situate separat sau suspendate de pereții și de acoperișurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice și electronice suspendate, alte mijloace tehnice.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...