37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 15 din 16.01.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 15 din 16.01.2018

18.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (36.1.1.4)
    Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului dacă aceasta prezintă documentele confirmative de achitare a primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune?

Conform art.23 alin.(2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ce urmează a fi achitate de categoria de plătitori care este prevăzută la pct.2 din anexa nr.l şi anume angajaţii, care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv.

De asemenea, în cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.

2. (36.1.1.3)
    Care sunt primele de asigurare obligatorie de asistentă medicală achitate de către fondatorii întreprinderilor individuale?

Conform pct 1. lit. b) din anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice neangajate - fondatori ai întreprinderilor individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi, se atribuie la categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care se asigură în mod individual, achitând prima stabilită în sumă fixă, pentru anul corespunzător.

Totodată, în cazul în care întreprinzătorul individual se regăseşte şi în categoria de angajator, acesta calculează din salariile achitate şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum procentual la salariul şi alte recompense în modul general stabilit.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...