37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 132 din 29.05.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 132 din 29.05.2017

30.05.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.2.17)
Se impozitează cu impozitul pe venit subvențiile obținute de către producători agricoli pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură și se permit la deducere cheltuielile ce țin de primirea subvențiilor?

Conform art. 20 lit.z2) din Codul fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale nu se impozitează. Astfel, veniturile obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură, nu se impozitează.

Articol 20 din Codul fiscal stipulează tipurile de venit care nu se includ în venitul brut. Întru determinarea obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), în anexa 1D rând. 02012 contribuabilul ajustează venitul cu suma veniturilor obținute conform art. 20 din Codul fiscal.

În conformitate cu art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obținerea venitului scutit de impozitare. Totodată, conform prevederilor art. 6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, scutirea parțială sau totală de impozit sau de plata impozit reprezintă facilitate fiscală. Suma facilităților fiscale se determină la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în anexele 4D și 6D la Declarație.

Reieșind din cele expuse, prevederile art.24 alin. (9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art. 20 din Codul fiscal, inclusiv asupra veniturilor obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură (art. 20 lit. z2),din CF), dat fiind faptul că neimpozitarea acestor venituri nu reprezintă facilități fiscale.

[În temeiul explicațiilor Parlamentului Republicii CEB nr.144 din 10 aprilie 2017 Moldova și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-06/440 din 23 decembrie 2015]

Arhiva
Conform art. 20 lit.z2) din Codul fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale nu se impozitează. Astfel, veniturile obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură, nu se impozitează.

Articolul 20 din Codul fiscal stipulează tipurile de venit care nu se includ în venitul brut. Întru determinarea obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), în anexa 1D rînd. 02012 contribuabilul ajustează venitul cu suma veniturilor obținute conform art. 20 din Codul fiscal.

În conformitate cu art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obținerea venitului scutit de impozitare. Totodată, conform prevederilor art. 6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, scutirea parțială sau totală de impozit sau de plata impozit reprezintă facilitate fiscală. Suma facilităților fiscale se determină la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în anexele 4D și 6D la Declarație.

Reieșind din cele expuse și conform explicațiilor Ministerului Finanțelor nr. 14/3-06/440 din 23.12.2015, prevederile art.24 alin. (9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art. 20 din Codul fiscal, inclusiv asupra veniturilor obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură (art. 20 lit. z2),din CF), dat fiind faptul că neimpozitarea acestor venituri nu reprezintă facilități fiscale.

2. (29.1.3.1.18)
Care este modul de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) din Codul fiscal în cazul în care agentul economic a obținut venituri specificate în art. 20 din Codul fiscal?

Conform prevederilor art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare.

Astfel, având în vedere că normele sus menționate se referă doar la venitul scutit de impozitare, acestea se extend respectiv doar asupra anumitor facilități fiscal definite conform art.6 alin. (9) lit. g) al Codului fiscal, fără a fi extinse asupra veniturilor atribuite la art.20 ale aceluiași cod, deoarece norma în cauză se referă doar la tipurile de venit care nu se include în venitul brut, adică nu sunt obiect al impunerii și respective nu se impozitează cu impozitul pe venit.
[În temeiul explicațiilor Parlamentului Republicii CEB nr.184 din 12 mai 2017 Moldova și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-06/440 din 23 decembrie 2015]

Arhiva

Potrivit prevederilor Codului fiscal:
•facilităţile (înlesnirile) fiscale reprezintă elemente de care se ţine seama la estimarea obiectului impozabil, la determinarea cuantumului impozitului sau taxei, precum şi la încasarea acestuia, sub formă de (art.6, alin.(9), lit. g)):
 - scutire parţială sau totală de impozit sau taxă;
 - scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor;
•nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare (art. 24 alin.(9)). 

Concomitent, art. 20 din Codul fiscal stipulează tipurile de venit care nu se includ în venitul brut. La completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) întru determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit, în anexa 1D rînd. 02012 contribuabilul ajustează venitul cu suma veniturilor obținute conform art. 20 din Codul fiscal. Totodată, în anexa 4D se determină suma venitului scutit de impozit.

Reieșind din expuse mai sus și conform explicațiilor Ministerului Finanțelor nr. 14/3-06/440 din 23.12.2015, prevederile art.24 alin. (9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art. 20 din Codul fiscal, dat fiind faptul că neimpozitarea acestor venituri nu reprezintă facilități fiscale.         

3. (29.1.6.12)
Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venituri neimpozabile.

Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează a fi ajustată prin completarea rândului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

[În temeiul explicațiilor Parlamentului Republicii CEB nr.144 din 10 aprilie 2017 Moldova și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-06/440 din 23 decembrie 2015]

Arhiva
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venituri neimpozabile.

Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează a fi ajustată prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare/ fonduri speciale? 

Potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor constituie venituri neimpozabile. În conformitate cu art. 49 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Prin urmare, sursele financiare primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli, sunt calificate drept venituri neimpozabile, potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal.

Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli constatate în evidenţa financiară urmează a fi ajustate prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

Totodată, în anexa 4D se determină suma venitului scutit de impozit.În contextul celor expuse, menţionăm că, prevederile art.24 alin.(9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art.20 din Codul fiscal, dat fiind faptul că acestea nu reprezintă facilităţi fiscale.
(Temei scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-06/440 din 23.12.2015).

Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?

Potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor constituie venituri neimpozabile. În conformitate cu art. 49 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale. Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete.

Prin urmare, sursele financiare primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli în anul 2014, în temeiul art. 2 din Legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013, sunt calificate drept venituri neimpozabile, potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal.

Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, pentru anul 2014, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli constatată în evidenţa financiară urmează a fi ajustată prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

Totodată, în temeiul art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, acestea urmînd a fi ajustate prin rîndul 0309 a anexei 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

( în vigoare pînă la 31.12.2012)
Potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor constituie venituri neimpozabile. În conformitate cu art. 49 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale. Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete. Prin urmare, sursele financiare primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli în anul 2012, în temeiul art. 2 din Legea bugetului de stat pentru anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011, sunt calificate drept venituri neimpozabile, potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal. 

Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, pentru anul 2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli constatată în evidenţa financiară urmează a fi ajustată prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

Totodată, în temeiul art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, acestea urmînd a fi ajustate prin rîndul 0309 a anexei 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...