37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 130 din 15.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 130 din 15.03.2018

23.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.38)
    Cum urmează să fie restituită unui nerezident, suma impozitul pe venit reținută la sursa de plată, din sursele aflate în Republica Moldova?

Conform pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr.235 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti din 19 aprilie 2017, persoanele nerezidente depun cererea privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.

În conformitate cu pct. 45 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţii Republicii Moldova din 15 martie 2017, cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova se utilizează pentru restituirea sumei impozitului pe venit reţinută la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova, care depăşeşte suma impozitului pe venit, calculat conform cotelor prevăzute de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state.

Potrivit pct. 47 şi pct.48 din Ordinul menţionat, cererea (formularul-tip Forma 5-DTA17) urmează a fi perfectată şi depusă de către beneficiarul venitului sau plătitorul venitului în baza cererii beneficiarului la Serviciul Fiscal de Stat de la locul de deservire a plătitorului venitului. În cazul în care plătitorul venitului a fost lichidat sau reorganizat, cererea se va depune de către beneficiarul venitului sau de către persoana împuternicită de acesta în modul general stabilit. Restituirea se efectuează către solicitant la contul bancar indicat în cerere, în monedă naţională. În cazul în care restituirea se efectuează către persoana împuternicită a beneficiarului venitului, acesta efectuează restituirea către beneficiarul venitului în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit la data executării documentelor de plată.

Beneficiarul venitului sau plătitorul venitului, după caz, solicită organului fiscal de la locul de deservire a plătitorului venitului, printr-o scrisoare de însoţire întocmită în mod arbitrar, efectuarea unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus, anexând documente specificate în pct.50 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...