37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 127 din 13.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 127 din 13.03.2018

22.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1.(8.4.7.4)
    Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă?

Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13) se completează conform Instrucțiunii cu privire la modul de completare și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

2.(8.9.1.1)
    Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt:

- Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996;
- Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier nr. 893-XIII din 26 iunie 1996.

3.(8.7.6.1)
    Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se achită:

- pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de prestare a serviciilor rutiere sau invită specialistul la obiect;

- pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 366 alin. (3) din Codul fiscal);

- pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente - pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 366 alin. (4) din Codul fiscal).

4.(8.6.6.1)
    Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se achită:

- pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care persoanele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară sau invită specialistul la obiect;

- pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară (art. 361 alin. (4) din Codul fiscal);

- pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente - pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. (6) din Codul fiscal).

5.(8.4.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația pe drumurile Republicii Moldova cu depășirea limitelor admise în baza formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TDLM-13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

6. (8.4.7.2)

Arhiva

    Care persoane fizice prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise? 

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se prezintă de către persoanele fizice rezidente, care desfăşoară activitate de întreprinzător, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise (art. 352 alin. 11 al Codului fiscal).

7.(8.4.7.1)
    Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise?

Potrivit art. 352 alin. (11) din Codul fiscal, darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise se prezintă de către subiecții impunerii rezidenți ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător şi deţin actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise pentru masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni.

8.(8.4.5.3)
    Cum se constituie taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, în cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile autovehiculului depăşesc limitele admise?

În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte (art. 351 alin. (3) din Codul fiscal).

9.(8.4.5.1)
    Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, pentru autovehiculele înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit prevederilor art. 352 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 352 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

10. (8.4.5.2)

Arhiva

    Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?

În cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale conform anexa nr.3 la Titlul IX al CF (art. 352 alin. 1 lit. a) al Codului fiscal

11.(8.3.6.2)
    Cum și prin intermediul cărei instituții se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 347 alin. (3) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se achită prin intermediul unei instituții financiare, în numerar și/sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei de stat. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

12.(8.3.5.2)
    Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 347 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pornind de la cota taxei, stabilită conform anexei nr. 2 la titlul IX din Codul fiscal.

13.(8.3.5.1)
    Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 347 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organele vamale.

14. (8.2.8.2)

Arhiva

    Sunt scutiţi de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli care folosesc unele autovehicule, aflate la balanţa întreprinderii, în scopuri de servici (cum ar fi: autoturismul folosit de conducătorul întreprinderii, de agronom, alţi lucrători)?

Nu, agenţii economici producători agricoli a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în Anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, pe perioada anilor 2006-2010 sunt scutiţi de achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova doar pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic. La categoria autovehiculelor utilizate în procesul tehnologic nu pot fi atribuite şi autovehiculele utilizate în scop de serviciu, deoarece: - autovehicule utilizate în procesul tehnologic sunt autovehiculele utilizate în totalitatea operaţiilor concomitente sau ordonate în timp, necesare fie pentru obţinerea unui produs (prin extragere, prelucrare, asamblare), fie pentru întreţinerea sau repararea unui sistem tehnic; - cheltuielile legate de întreţinerea autovehiculelor utilizate în procesul tehnologic (destinate producerii) se atribuie la consumuri indirecte de producţie (contul 813 al Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare), care la finele perioadei de gestiune se include în costul produselor finite, iar cheltuielile legate de întreţinerea autoturismelor de servici ale conducătorului, agronomului şi altor lucrători, conform alin. 15 pct. 20 al Standardului Naţional de Contabilitate nr. 3 'Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii', se atribuie la cheltuielile generale şi administrative ale întreprinderii (contul 713 al Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare).

15. (8.2.7.4)

Arhiva

    Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, care sunt scutiţi de plata taxei?

Da, agenţii economici producători agricoli-posesori de vehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în proces tehnologic (care, reieşind din prevederile art. 2 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr. 317-XVI din 02.11.2006, sunt scutiţi de plata taxei), sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, deoarece beneficierea de scutiri acordate de legislaţia fiscală sau de alte legi, nu scuteşte contribuabilii de obligaţiunea calculării taxei şi prezentării dării de seamă respective. Dacă producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, sunt înregistraţi sub formă de întreprinzători individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, aceştia sunt obligaţi să prezinte o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

16.(8.2.6.1) .
    [comasare cu întrebarea nr. 8.2.5.1.]

Arhiva

    Care este perioada fiscală pentru care se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Perioada fiscală pentru care se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic (art 340 alin. 1 al Codului fiscal).

17. (8.2.5.6)

Arhiva

    Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începînd cu 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Totodată, redacţia alin. (8 1) al aceluiaşi articol a rămas neschimbată. Avînd în vedere acest fapt, care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei respective, pentru perioada aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte, care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze: 1) prin sumarea taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct.2 şi taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct. 6 sau 2) conform celei mai mari taxe dintre cele calculate în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa la Titlul IX al Codului fiscal?

Potrivit art. 341 alin. (81) al Codului fiscal, dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează în conformitate cu cotele stabilite la pct.2 şi 6 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului Fiscal. Totodată, reieşind din contextul prevederilor art. 341 alin. (8) al Codului fiscal, rezultă că taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze, se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal.

    Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova dacă autovehiculul mixt, ca urmare a reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz?

Pentru autovehiculul mixt, care în urma reutilării nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează, ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehicului, în conformitate cu cotele stabilite la punctul 2 şi 6 din Anexa nr.1 la titlul IX al Codului fiscal (art. 341 alin. 81 al Codului fiscal).

18. (8.2.5.5)

Arhiva

    Care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm³, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri?

Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Astfel, în cazul exemplului specificat, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget se va determina reieşind din următoarele calcule: 1) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: 1986 cm³ (capacitatea cilindrică a motorului) * 0,40 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor de pînă la 2000 cm³ ) = 794,4 lei; 2) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 1500 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu masa totală de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv); 3) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 1950 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu capacitatea de pînă la 11 locuri). Respectiv, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget pentru autovehiculul respectiv va constitui 1950 lei.

     Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul autovehiculelor mixte?

În cazul autovehiculelor mixte, persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, vor calcula taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele respective, doar după determinarea cotei taxei, prin înmulţirea cotei acesteia cu numărul mijloacelor de transport. Cota taxei pentru autovehiculele mixte se determină prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehicului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehicului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehicului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare (art. 341 alin. 8 al Codului fiscal).

19.(8.2.5.2)
    Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 341 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și de cota impunerii, stabilită conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.

20.(8.2.5.1)
    Care este perioada fiscală la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Perioada fiscală la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic (art. 340 alin. (1) din Codul fiscal).

21.(8.2.3.1)
    Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

În conformitate cu art. 338 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.

Conform alin. (2) din articolului menționat, nu constituie obiect al impunerii:

a) tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă;

b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric;

c) autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...