37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 116 din 06.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 116 din 06.03.2018

06.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (30.3.21)
    Care este baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în cazul acordării unui bonus sub formă monetară din partea nerezidentului în adresa rezidentului?

Potrivit art.11 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuarea Lege), obiecte ai impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului constituie mărfurile indicate în anexa nr.8 din Legea menționată.

Totodată, potrivit prevederilor alin.(5) al articolului menționat, baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Lege, constituie valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice).

În conformitate cu alin.(3) al aceluiași articol, obligaţia privind taxa pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8, survine la data importului mărfurilor respective.

Respectiv, acordarea unui bonus sub formă monetară din partea unui nerezident unui rezident, nu influențează asupra determinării bazei impozabile pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Lege.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

2. (30.3.21)
    Care este baza impozabilă pentru mărfurile importate, indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în cazul acordării discontului din partea nerezidentului în adresa rezidentului?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege), baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Legea menționată, constituie valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice).

Totodată, potrivit alin.(3) al aceluiași articol, obligaţia privind taxa pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8, survine la data importului mărfurilor respective.

Dacă acordarea discontului din partea nerezidentului în adresa rezidentului are loc la momentul importului mărfurilor respective și, valoarea discontului este deja reflectată în invoice, atunci baza impozabilă se va determina reieșind din valoarea facturată a mărfurilor indicată în invoice, diminuată cu valoarea discontului, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

3. (30.3.20)
    Ce reprezintă valoarea facturată a mărfurilor importate, indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în scopul determinării bazei impozabile pentru aceste mărfuri?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege), baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Lege, constituie valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice).

Totodată, potrivit alin.(3) al aceluiași articol, obligaţia privind taxa pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8, survine la data importului mărfurilor respective.

Respectiv, valoarea facturată (indicată în invoice) a mărfurilor importate constituie valoarea totală a lotului de marfă livrat de către vînzătorul acestora, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...