37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.109 din 19.05.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.109 din 19.05.2017

23.05.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.1.24)

Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate angajaților acestuia?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (15¹) din Codul fiscal (în vigoare din 01.01.2017), se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.

Totodată, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 07.07.2000, patronul (administrația), de comun acord cu sindicatele, prevede în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.

Astfel, prevederile art. 24 alin. (15¹) din Codul fiscal se extind doar asupra cheltuielilor care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
- sunt prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli;
- sunt suportate în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă.

În ceea ce privește deducerea cheltuielilor aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii menționam că, acestea se vor permite la deducere în conformitate și cuantumurile stabilite de legislație.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul completării Codului fiscal cu art. 24 alin. (15¹) prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...