37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.107 din 19.05.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.107 din 19.05.2017

19.05.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.2.5)
Cine sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare ?

Subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare / impozitul funciar sunt persoanele juridice și persoanele fizice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova:
        a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
        b) arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
        c) deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
        d) arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
        e) locatarii bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasing financiar;
        f) arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel (art.277 alin.(1) din Codul fiscal).         

2. (5.2.4)
Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de leasing financiar?

În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este locatarul bunurilor imobiliare (art. 277 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal). 

Arhiva
În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este locatarul bunurilor imobiliare (art. 277 alin. (5) din Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...