37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 156 din 14.02.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 156 din 14.02.2014

13.03.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
user 12.00

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFS nr. 156 din 14.02.2014

 

(28.15.27) Ce document se eliberează la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA pe teritoriului ţării ?

În conformitatea cu prevederile art. 117 (1) al Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) Codului Fiscal.
Prin urmare, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, cu excepţia celor menţionate la art. 104 lit. a) al Codul fiscal, urmează a fi eliberată factura fiscală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.20) În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului?

În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale. Totodată, art. 108 alin (1) din Codul fiscal, prevede că data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7) aceluiaşi articol. În acelaşi timp art. 93 punctul 3) din Codul fiscal prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată cumpărătorului la momentul predării mărfurilor de către furnizorul cumpărătorului.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.16) Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?

Conform art.117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu exceptţa cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Potrivit art.93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.15) Este necesară eliberarea facturii fiscale pentru transportarea producţiei proprii a entităţii de la depozit la piaţă în vederea comercializării acestora?

În conformitate cu prevederile art.117 din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectueaza o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Conform art.93 alin.(3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri constituie transmitere a dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că transportarea mărfurilor de la întreprindere la locul de comercializare situat în piaţă, nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte şi ca urmare se eliberează documentul cu regim special - factura.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.10) Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?

Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.
Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist.
Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză. 
Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.
Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.9) Ce document se va elibera la efectuarea livrărilor cu titlu gratuit?

Conform prevederilor art.93 din Codul fiscal pct. 3) şi 6), transmiterea gratuită a dreptului de proprietate asupra mărfurilor, reprezintă livrare impozabilă de mărfuri.În temeiul art.117 alin. (1) al Codului fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul aparitiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108 din Codul menţionat, cu excepţia cazurilor determinate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În scopul verificării corectitudinii trecerii în cont a sumelor TVA aferente acestor livrări în factura fiscală prezentată cumpărătorului pentru livrarea în cauză se va înscrie menţiunea „livrare cu titlu gratuit”.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.3) Se eliberează factura fiscală la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii, care nu constituie obiect impozabil cu TVA? În care boxă a declaraţiei privind TVA se reflectă aceste operațiuni?

În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Deoarece obligaţia de eliberare a facturii fiscale se răsfrînge doar asupra livrărilor impozabile cu TVA, atunci la livrarea mărfurilor, serviciilor, care nu constituie obiect impozabil cu TVA factura fiscală nu se eliberează. Volumul acestor livrări nu se reflectă în declaraţia privind TVA, deoarece în declaraţia privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile şi scutite de TVA.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.15.1) Ce informaţie obligatorie trebuie să includă factura fiscală?

În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Codul fiscal factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:
1) numărul curent al facturii;
2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;
3) data eliberării facturii;
4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii;
5) denumirea (numele) adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;
6) tipul livrării;
7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:
a) cantitatea mărfii;
a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;
b) preţul unui articol de marfă fără TVA;
c) cota TVA;
d) suma TVA pe un articol de marfă;
e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;
f) suma totală a TVA.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(28.14.3) Care sînt termenii de prezentare a Declaratiei privind TVA în cazul în care înregistrarea platitorului TVA se anuleaza?

În conformitate cu alineatul (2) al art.114 din Codul fiscal în cazul anularii înregistrarii, ultima perioada fiscala începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea si se termina în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrarii. Totodata, în conditiile actiunii prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal subiectul impozabil trebuie sa prezente la organul fiscal Declaratia privind TVA nu mai tîrziu de ultima zi a lunii care urmeaza dupa luna, în care a întrat în vigoare actul privind anularea înregistrarii. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

false false false RU X-NONE X-NONE

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...