37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 993 din 07.10.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 993 din 07.10.2016

10.10.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.2.17)
   Pot fi considerate veniturile sub formă de royalty aferente publicării articolelor în reviste de specialitate obținute de persoana fizică care are vîrsta de 60 de ani și mai mult drept sursă de venit neimpozabilă?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei constituie sursă de venit neimpozabilă.
   Totodată, potrivit art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevență) reprezintă plăti de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor și/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau științifice, inclusiv filme de cinema și filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenție, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informației referitoare la experiența în domeniul industrial, comercial sau științific.
   În conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, opera reprezintă rezultatul creației intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și științei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și de forma de exprimare, de valoarea și importanța acesteia.
   Respectiv, venitul obținut ca rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii este considerat sursă de venit neimpozabile în baza art. 20 lit. z11) din Codul fiscal.

Arhiva
    Persoana fizică a obținut venit sub formă de royalty ca rezultat al publicării articolelor în reviste de specialitate. Poate fi considerat venitul obținut drept sursă de venit neimpozabilă în cazul în care persoana are vârsta de 60 de ani și venitul este obținut ca rezultat al publicațiilor în revistele menționate?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vârstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei constituie sursă de venit neimpozabilă.
    Totodată, potrivit art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    În conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, opera reprezintă rezultatul creaţiei intelectuale originale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret şi de forma de exprimare, de valoarea şi importanţa acesteia.
    Respectiv, venitul obținut ca rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii este considerat sursă de venit neimpozabile în baza art. 20 lit. z11) din Codul fiscal. 

2. (29.2.2.11)
    Care este regimul fiscal aplicat la efectuarea de către un agent economic a plăţilor sub formă de royalty în favoarea persoanelor fizice cu vîrstă de peste 60 ani?
    Potrivit prevederilor art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
    Totodată, luînd în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele respective nu vor include în declarație veniturile neimpozabile.

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art.18 lit. h) din Codul fiscal, în venitul brut se includ şi veniturile sub formă de royalty (redevenţe).
    Totodată, în conformitate cu prevederile art.901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Este important de precizat vîrsta persoanei fizice în adresa căreia sunt îndreptate plăţile sub formă de royalty, în virtutea modificărilor operate în art.20 lit. z11) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), care prevede că veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii şi artei reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, dat fiind faptul că impozitul pe venitul sub formă de royalty se reţine final şi nu reprezintă obiect al impunerii, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, acestea nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către acestea.
    Totodată, cuantumul reţinerilor totale lunare efectuate, urmează să fie declarate şi achitate de către agentul economic ce a realizat reţinerea la sursa de plată, în baza art. 92 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal. 

3. (29.2.6.6)
    Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?
    Conform prevederilor art. 18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Impozitarea veniturilor sub formă de royalty (redevențe) achitate persoanelor fizice se efectuează prin reținerea finală a impozitului în mărime de 12% din sumele respective, conform prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.
    Totodată, potrivit art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    Luînd în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele în vîrstă de 60 ani și mai mult nu vor include în declarație veniturile neimpozabile (veniturile sub formă de royalty).
    De asemenea, potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scutește beneficiarul veniturilor specificate la alin. (3), (31), (33), (34) și (35) art. 901 de la includerea lor în componența venitului brut, precum și de la declararea acestora.

Arhiva
    Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată în cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty?
    Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Potrivit prevederilor art. 901 alin. alin. (31) liniuța a treia, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
    Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit.z11) al art.20 din Codul fiscal veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată în cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty?
    Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Potrivit prevederilor art. 901 alin. alin. (31) liniuța a treia, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
    Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. z11) al art.20 din Codul fiscal veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    Entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plată urmează a fi reţinut?
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor alin.(1) al art.89 din Codul fiscal fiecare plătitor de royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din royalty şi să achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plată.
    Concomitent, informam că conform prevederilor lit.z8) al art.20 din Codul fiscal, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani şi mai mult sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

4. (29.1.7.9)
    Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?
    Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).
    Totodată, conform prevederilor art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    Entitatea nu va reflecta în dările de seamă fiscale privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată veniturile achitate persoanelor fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Arhiva
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).
    Totodată, menționăm că conform prevederilor art. 20 lit. z11) al din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 și art. 89 din Codul fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), cît și modificarea art. 20 lit. z11) , prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013)]
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursa de venit impozabila. Potrivit prevederilor alin. (1) al art.89 din Codul fiscal fiecare plătitor de royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat sa retina din royalty si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata.
    Concomitent, informam ca conform prevederilor lit.z8) al art.20 din Codul fiscal, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani si mai mult sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...