37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.989 din 03.07.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.989 din 03.07.2014

04.07.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.989 din 03.07.2014

1. (28.13.3)
În care boxă a Declarației privind TVA declară rezidentul ZEL valoarea mărfurilor și serviciilor procurate de pe restul teritoriul vamal ?

        În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, zonele economice libere (zonele antreprenorialului liber), denumite în continuare zone libere, sînt părți ale teritoriului vamal al Republicii Moldova.
        Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, cu excepția procurărilor efectuate de la persoanele juridice și fizice rezidente care se afla pe teritoriul Republicii Moldova și nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se indică în boxa 12 a Declarației privind TVA.

 2. (28.13.2)
Dacă la livrarea mărfurilor în ZEL data facturii fiscale eliberată de furnizor și a Declarației vamale se referă la diferite perioade fiscale, în care perioadă fiscală trebuie să declare această livrare rezidentul ZEL?

        În conformitate cu prevederile art.7 alin. (3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, pe teritoriul zonelor libere se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu.
        Plasarea mărfurilor autohtone în zona liberă, conform alin.(31) al articolului menționat, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vînzătorului) de a completa alte declarații vamale.
        Totodată, art. 1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2007, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.
        Astfel, livrarea mărfurilor în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se va indica de către rezidentul ZEL în Declarația privind TVA perfectată pentru perioada fiscală în care are loc operațiunea de vămuire a mărfurilor, conform datei declarației vamale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...