37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.988 din 03.07.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.988 din 03.07.2014

04.07.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.988 din 03.07.2014

1. (28.6.2.11)

Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?

        Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri și servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părți, care este o întreprindere de factoring (factor), creanțele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii și efectuare de lucrări către terți, iar factorul își asumă cel puțin 2 condiții stipulate la alin. 1 art.1290 din actul menționat mai sus.

        Totodată, la art.3 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 prin credit se înțelege orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării lor, plății dobînzii și altor plăti aferente, iar art.26 alin.(1) lit. (b) definește factoringul drept o activitate de acordare a creditului.

        Astfel, activitatea de factoring urmează a se desfășura în conformitate cu Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și cade sub incidența art.103 Cod Fiscal, care prevede scutirea de TVA.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...