37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 91 din 09.02.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 91 din 09.02.2016

11.02.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.1.7)
   Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor ce excepția celor scutite mai mare de 600 mii lei, are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?
    Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligațiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător și care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA. Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct. 16 din CF, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislației, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit. Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, cu excepția celor scutite de TVA, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art. 112 din CF.

Arhiva
    Dacă organizaţia necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deţine un volum al livrărilor impozabile mai mare de 600 mii lei, are această obligaţiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?
    Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiectii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct. 16 din CF, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit. Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art. 112 din CF.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...