37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 902 din 26.10.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 902 din 26.10.2015

26.10.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (10.4.5)
   Unde și cînd se achită taxa pentru patenta de întreprinzător ?
   Conform art. 14 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patenta se achită la contul bugetului local în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să-și desfășoare activitatea - pînă la data depunerii cererii de eliberare sau de prelungire a patentei, în cuantum corespunzător termenului solicitat, dar care nu poate fi mai mic decît o lună. Pentru prelungirea termenului ce permite desfășurarea activității în baza patentei de întreprinzător din ziua următoare perioadei pentru care a fost eliberată sau prelungită patenta anterior, taxa aferentă perioadei următoare se achită pînă la expirarea acestui termen.
   În cazul achitării taxei după expirarea perioadei ce permite desfășurarea activității în baza patentei, prelungirea acesteia se va realiza din ziua următoare zilei achitării taxei pentru patentă.

Arhiva
    Unde si cînd se achita taxa pentru patenta de întreprinzator?
    Taxa pentru patenta de întreprinzator se achita la contul bugetelor locale odata cu primirea patentei, în marimea corespunzatoare termenului de o luna sau, la dorinta titularului patentei, pentru o perioada mai mare (art. 14 alin.3, 11 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998). În cazul în care taxa pentru patenta de întreprinzator se încaseaza de catre primarii, perceptorii fiscali ai primariilor transfera ulterior platile acumulate ca taxa pentru patenta de întreprinzator la contul bugetului local. (art. 14 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

2. (10.4.2)
    Ce impozite și taxe se includ în taxa pentru patenta de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patenta de întreprinzător include: impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea teritoriului.

Arhiva
    Ce impozite si taxe se includ în taxa pentru patenta de întreprinzator?
    În taxa pentru patenta de întreprinzator se includ asa impozite si taxe, precum: impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitatile comerciale si/sau unitatile de deservire sociala, taxa pentru amenajarea teritoriului. (art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

3. (10.2.5)
    În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară deținerea autorizației eliberate de către autoritățile administrației publice locale?
    Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare - Legea nr. 93-XIV), în cazul în care, conform legislației, pentru desfășurarea unor genuri de activitate indicate în anexă la Legea nr. 93-XIV, este necesară autorizația autorității administrației publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează autorizaţia respectivă.
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 321 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, genurile de activitate pentru care este necesară deținerea autorizațiilor autorităților administrației publice locale sunt specificate în Anexa la această Lege.
    Drept urmare, solicitanții/titularii patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor: 1.1, 1.2, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43 și 2.46 din Anexa la Legea nr. 93-XIV, la cererea de eliberare a patentei sau prelungire a termenului ei de valabilitate, vor anexa și copia autorizației eliberate de către autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să își desfășoare activitatea.

Arhiva
    Reieşind din prevederile actuale ale art. 4 alin. (4) a Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în Anexa la această Lege, este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective. În temeiul cărui act legislativ şi pentru care genuri de activitate ce pot fi desfăşurate în baza patentei de întreprinzător este necesară prezentarea autorizaţiei eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale?
    Necesitatea deţinerii autorizaţiei, eliberată de către autorităţile administraţiei publice locale, rezultă din prevederile Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior şi se răsfrînge asupra tuturor genurilor de activitate, specificate în Anexa la această Lege. În legătură cu acest fapt, persoana care doreşte să i se elibereze patenta de întreprinzător sau să i se prelungească termenul de valabilitate al patentei eliberate anterior pentru unul din genurile de activitate corespunzătoare celor expuse în Anexa la Legea nr. 231 din 23.09.2010, urmează să prezinte, de rînd cu cererea de eliberare sau prelungire a patentei de întreprinzător, şi autorizaţia de funcţionare eliberată de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău, în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei doreşte să îşi desfăşoare activitatea. La genurile de activitate în bază de patentă, pentru care este necesară autorizaţia de funcţionare, se atribuie următoarele poziţii din Anexa la Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător: 1.1., 1.2., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.28. şi 2.41.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...