37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 901 din 26.10.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 901 din 26.10.2015

26.10.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.7.7.4)
   Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15)?
    Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15) se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului "Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)", anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 (Monitorul Oficial 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07)?
    Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07) se completează conform „Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAOR-07)", aprobată prin ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

2. (8.7.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă în baza formularului tipizat "Forma TFZD 15", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 "Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor" (Monitorul Oficial № 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă în baza formularului "Forma TAOR-07", aprobat Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

3. (8.7.7.1)
    Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, se prezintă de către persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, conform art. 362 al Codului fiscal.

Arhiva
    Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă de către subiecţii impunerii care solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere; invitarea specialistului la obiect; care deţin autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (art. 366 alin. 3 şi alin. 4 al Codului fiscal).

4. (8.6.7.5)
    Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15)?
    Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15), se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului "Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)", anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 (Monitorul Oficial 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07)?
    Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07) se completează conform „Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07)", aprobată prin ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

5. (8.6.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare, se prezintă de către subiecții impunerii indicați în art. 357 al Codului fiscal, în baza formularului tipizat "Forma TFZD 15", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 "Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor" (Monitorul Oficial № 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă în baza formularului "Forma TAP-07", aprobat Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

6. (8.6.7.1)
    Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare, se prezintă de către persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, conform art. 357 al Codului fiscal.

Arhiva
    Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă de către subiecţii impunerii care solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară; invitarea specialistului la obiect; care deţin autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (art. 361 alin. 5 şi alin. 6 al Codului fiscal).

7. (8.5.7.4)
    Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TFZD 15)?
    Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TFZD 15), se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului "Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)", anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 (Monitorul Oficial 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCM-07)?
    Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCM-07) se completează conform „Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TCM-07)", aprobată prin ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

8. (8.5.7.3)
    În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, se prezintă în baza formularului tipizat "Forma TFZD 15", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 "Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor"(Monitorul Oficial № 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se prezintă în baza formularului "Forma TCM-07", aprobat Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere".

9. (8.5.7.1)
    Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, se prezintă de către persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea, în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, conform art. 353 al Codului fiscal.

Arhiva
    Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?
    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se prezintă de către subiecţii impunerii care solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj; invitarea specialistului la obiect; deţin autorizaţia necesară pentru efectuarea, în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 353, art. 356 alin. 6 al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...