37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 89 din 08.02.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 89 din 08.02.2016

11.02.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.59)
   Cum urmează entitatea să-și confirme cheltuielile suportate pentru publicitatea produselor entității efectuată pe paginile de socializare, dacă plasarea acesteia se efectuează de către persoana fizică, angajat al întreprinderii și achitarea are loc prin intermediul cardului bancar al acestuia?
   Justificarea documentară a tranzacţiei economice urmează a fi efectuată ținînd cont de prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.
   În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1) şi alin. (2) din Legea contabilității, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, care se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil - nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.
   De asemenea, potrivit art.20 alin. (4) din Legea nominalizată, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
   Astfel, pentru confirmarea cheltuielilor legate de plasarea publicității pe paginile de socializare angajatul entităţii va prezenta decontul de avans privind cheltuielile suportate pentru plasarea publicității în folosul entităţii, anexînd documentele primare care confirmă prestarea serviciilor de către acestea şi achitarea acestora cu cardul bancar personal.
   Totodată, în cazul în care publicitatea se efectuează peste hotarele Republicii Moldova, angajatul suplimentar la documentele enumerate va prezenta documente aplicate în practica internațională (de ex. invoice-ul) sau cele prevăzute de contract.
   (Răspunsul este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3- 13/386 din 10.11.2015)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...